ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 26 Απριλίου η επαναληπτική Συνέλευση των ομολογιούχων

Δεν επετεύχθη η απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης απαρτία.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 26 Απριλίου η επαναληπτική Συνέλευση των ομολογιούχων

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι στην συγκληθείσα για σήμερα, 23 Απριλίου 2024 Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του εκδοθέντος δυνάμει του από 01.12.2021 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €300.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ 2021») ομολογιακού δανείου, η οποία είχε συγκληθεί ως προς όλους τους Ομολογιούχους αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία των Ομολογιούχων, δεν επετεύχθη η απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης απαρτία, καθόσον στη Συνέλευση παρέστησαν ομολογιούχοι δανειστές που εκπροσωπούσαν ποσοστό 29,54% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ 2021.

Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν έχουν συνυπολογιστεί 297 ίδιες ομολογίες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προγράμματος ΚΟΔ 2021 και την από 12.04.2024 Πρόσκληση των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2021 σε Συνέλευση, η Συνέλευση ομολογιούχων δανειστών θα επαναληφθεί την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024, στις 18.00 μ.μ., αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στην από 12.04.2024 Πρόσκληση.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων της 26 ης Απριλίου 2024 έχουν όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της αρχικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων, ήτοι την 18.04.2024 (Ημερομηνία Καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των Ομολογιών τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v