Λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Impact επέλεξαν τα Sephora Greece

Η υπηρεσία Einvoicing εφαρμόζεται τόσο για συναλλαγές στα φυσικά καταστήματα της εταιρείας όσο και για ηλεκτρονικές πωλήσεις. Ποιες επιπλέον ανάγκες εξυπηρετεί.

Λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Impact επέλεξαν τα Sephora Greece

Τα Sephora Greece επέλεξαν την Impact και την αυτοματοποιημένη υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης και διαβίβασης παραστατικών, Einvoicing, στην εφαρμογή myData της ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία της Impact εφαρμόζεται τόσο για συναλλαγές στα φυσικά καταστήματα της Sephora όσο και για τις ηλεκτρονικές πωλήσεις και για τις πωλήσεις μέσω της υπηρεσίας Click & Collect.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέσα από την υπηρεσία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου, η Impact, μέλος του Ομίλου εταιρειών Softone, εξασφαλίζει μια σειρά από λειτουργίες. Αυτές περιλαμβάνουν την αυθεντικοποίηση προέλευσης και τη διασφάλιση της ακεραιότητας του περιεχομένου των τιμολογίων/αποδείξεων, τη δημιουργία ηλεκτρονικών παραστατικών σύμφωνα με τον Εθνικό Μορφότυπο, την ηλεκτρονική τους αρχειοθέτηση, αλλά και τη διαβίβαση παραστατικών, με παράλληλη ενημέρωση της εφαρμογής myDATA της ΑΑΔΕ. Αντίστοιχα, Η υπηρεσία Einvoicing επιτρέπει την αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου στους τελικούς πελάτες και την ενημέρωση του ERP του εκδότη με τα στοιχεία αυθεντικοποίησης και ενημέρωσης του myDATA.

Η Sephora Greece ωφελείται, καθώς η αυτοματοποιημένη ανταλλαγή τιμολογίων/αποδείξεων και η κατάργηση χρήσης φορολογικών μηχανισμών ενισχύει τη λειτουργική της αποδοτικότητα και η μείωση του χρόνου από την καθημερινή διαχείριση των παραστατικών αυξάνει την παραγωγικότητα. Παράλληλα, μειώνεται το κόστος που σχετίζεται με την παραδοσιακή διαδικασία διαχείρισης παραστατικών (εκτύπωση, αποθήκευση, χειρισμός, ανάκτηση κ.λπ.), ενώ η παράδοση των εγγράφων γίνεται πάντα εγκαίρως, χωρίς απώλειες ή λάθη.

Ο Άγγελος Μπακέας, Οικονομικός Διευθυντής των Sephora Greece δήλωσε σχετικά:

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελεί πια τον πιο αξιόπιστο τρόπο προκειμένου να επιτευχθεί η διαφάνεια και η γρηγορότερη διεκπεραίωση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις. Στην προσπάθειά μας αυτή, είμαστε χαρούμενοι που έχουμε σύμμαχο την Impact και την αξιόπιστη υπηρεσία που δημιούργησε για την ηλεκτρονική έκδοση και διαβίβαση παραστατικών στο myDATA μέσω πιστοποιημένου Παρόχου».

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία της Impact: https://einvoicing.gr/mydata

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v