Αναβάθμισε τον ΟΤΕ σε ΒΒΒ+ η S&P

H κίνηση αντανακλά την πρόσφατη αναβάθμιση της μητρικής εταιρείας του ΟΤΕ Deutsche Telekom και την προσδοκία της ότι το αυτόνομο οικονομικό προφίλ του ΟΤΕ θα παραμείνει ισχυρό.

Αναβάθμισε τον ΟΤΕ σε ΒΒΒ+ η S&P

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ σε ΒΒΒ+ προχώρησε ο αμερικανικός οίκος S&P. 

Οπως αναφέρει, η κίνηση αντανακλά την πρόσφατη αναβάθμιση της μητρικής εταιρείας του ΟTΕ Deutsche Telekom και την προσδοκία της ότι το αυτόνομο οικονομικό προφίλ του ΟTΕ θα παραμείνει ισχυρό. 

Επιπλέον, η αναβάθμιση του ΟTΕ αντανακλά την άποψη της S&P ότι οι πιστωτικές μετρήσεις της εισηγμένης παραμένουν ισχυρές, λόγω του σταθερού ισολογισμού και της παραγωγής ισχυρών ελεύθερων ταμειακών ροών.

Η S&P αναμένει ότι η συνεχιζόμενη επέκταση του δικτύου οπτικών ινών και η «μετανάστευση» συνδρομητών θα υποστηρίξουν τις σταθερές ταμειακές ροές και την ανάπτυξη της εταιρείας. 

Η S&P αναμένει ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να παράγει υψηλές ταμειακές ροές, ύψους €450 εκ.- €490 εκ. το 2023-2024.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v