Διαψεύδει η οικογένεια Φιλίππου σενάρια πώλησης της ΒΙΣ

«Η ΒΙΣ ΑΕ αποτελεί στρατηγική επένδυση για τον ευρύτερο όμιλο της οικογένειας του Ιωάννη Φιλίππου», σημειώνει η εταιρεία σε ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο.

Διαψεύδει η οικογένεια Φιλίππου σενάρια πώλησης της ΒΙΣ

«Στις 27.07.2023 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ δημοσίευμα, το οποίο υπό τον τίτλο «Έκρηξη επιχειρηματικών συμφωνιών στο χρηματιστήριο» και τον υπότιτλο «Μνηστήρας για την ΦΑΓΕ», ενημερώνει το αναγνωστικό κοινό, ότι επίκειται η πώληση, και μάλιστα εντός του τρέχοντος έτους, του 91,314% της εισηγμένης ΒΙΣ ΑΕ, που ανήκει στην οικογένεια του Ιωάννη Φιλίππου, σε αλλοδαπό Όμιλο και μάλιστα εντός του τρέχοντος έτους», σημειώνει η εισηγμένη σε ανακοίνωση της προς το χρηματιστήριο.

«Κατόπιν επικοινωνίας μας με τον βασικό μας μέτοχο, ο οποίος είναι η εταιρία HQF AE, η οποία σήμερα συμμετέχει στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της ΒΙΣ ΑΕ με ποσοστό 91,314% και ελέγχεται από τον Ιωάννη Φιλίππου και τα τέκνα του, πληροφορηθήκαμε και με την σειρά μας ενημερώνουμε, ότι ο άνω βασικός μέτοχος ούτε έχει προβεί σε οιαδήποτε συμφωνία με οιονδήποτε τρίτο για πώληση του άνω πακέτου του στην ΒΙΣ ΑΕ, αλλά ούτε και έχει την πρόθεση πώλησης της ΒΙΣ ΑΕ, αντίθετα η ΒΙΣ ΑΕ αποτελεί στρατηγική επένδυση για τον ευρύτερο όμιλο της οικογένειας του Ιωάννη Φιλίππου», καταλήγει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v