Χρ. Μεγάλου: Στο 14% ο πήχης για την απόδοση κεφαλαίων το 2023

Ανεβαίνει και ο στόχος για τα κέρδη ανά μετοχή της φετινής χρονιάς. Καθαρή πιστωτική επέκταση 800 εκατ. ευρώ. Η πρόβλεψη της διοίκησης του Χρ. Μεγάλου για το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο.

Χρ. Μεγάλου: Στο 14% ο πήχης για την απόδοση κεφαλαίων το 2023

Σε ανοδική αναθεώρηση της κερδοφορίας και του στόχου απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων για τη φετινή χρήση προχώρησε η διοίκηση της Πειραιώς μετά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, Χρήστο Μεγάλου, να μοιράζει εύσημα σε στελέχη και προσωπικού του ομίλου.

Με «ατμομηχανή» τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία αυξήθηκαν κατά 9% σε τριμηνιαία βάση φθάνοντας τα 488 εκατ. ευρώ (447 εκατ. ευρώ στο Α΄ τρίμηνο) και έκπληξη από τα έσοδα από προμήθειες που σημείωσαν νέο ιστορικό υψηλό, φθάνοντας σε 141 εκατ. ευρώ (+16% σε τριμηνιαία βάση), η Πειραιώς πέτυχε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο Β τρίμηνο ύψους 15,3%.

Τα λειτουργικά έξοδα συγκρατήθηκαν για άλλο ένα τρίμηνο διαμορφούμενα σε 199 εκατ. ευρώ (203 στο πρώτο τρίμηνο) και τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 463 εκατ. ευρώ από 374 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο. Λόγω των προβλέψεων (137 εκατ. ευρώ), για την πώληση των δύο χαρτοφυλακίων με NPEs, το Cost of Risk ανήλθε σε 1,14% από 0.75% με 0,80% που εμφάνιζε σταθερά η τράπεζα επί σερί τριμήνων.

Με βάση την παραπάνω επίδοση, αναθεώρησε τον στόχο κερδοφορίας (κέρδη ανά μετοχή υψηλότερα των 0,65 ευρώ) και απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBVπερίπου 14% από 12% της προηγούμενης καθοδήγησης). Σημειώνεται ότι στο Β τρίμηνο η Πειραιώς πέτυχε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15,3%. 

Η καθοδήγηση για το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε σε περίπου 2,5% (2,57% στο Β τρίμηνο), ενώ ο δείκτης CET1 pro forma εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο τέλος της χρονιάς σε 13% (12,3% στο τέλος Ιουνίου) και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδα υψηλότερα του 17,5%.

Η νέα καθοδήγηση για το NPE ratio προβλέπει υποχώρηση κάτω από τα επίπεδα του 5% καθώς η τράπεζα έπιασε ήδη στις 30 Ιουνίου τον στόχο της προηγούμενη καθοδήγησης για 5,5%. Τα NPEs μειώθηκαν κατά 400 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της απόφασης να πωλήσει δύο χαρτοφυλάκια με μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και της μείωσης από οργανικές δράσεις που αντιστάθμισαν την αύξηση των NPEs από το «κοκκίνισμα» του δανειακού ανοίγματος σε Avramar.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, η τράπεζα πέτυχε καθαρή πιστωτική επέκταση 800 εκατ. ευρώ, ενώ στο εξάμηνο η επίδοση ανήλθε σε 600 εκατ. ευρώ ( 500 εκατ. ευρώ αν συνυπολογιστεί και η επίπτωση από το FX). Η Πειραιώς προχώρησε σε νέες εκταμιεύσεις 2,6 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ είχε αποπληρωμές 1,8 δισ. ευρώ. Η πίτα των εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε σε 28,98 δισ. ευρώ.

Εν μέσω πληθωριστικού περιβάλλοντος η Πειραιώς πέτυχε το Β τρίμηνο μείωση 6% σε τριμηνιαία βάση σε ότι αφορά τα λειτουργικά έξοδα.

Από την διοίκηση του ομίλου εκτιμήθηκε ότι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NII) θα κορυφωθεί κάποια στιγμή φέτος, πιθανά το τρίτο τρίμηνο.

Να σημειωθεί ότι ο Χρήστος Μεγάλου δήλωσε ότι η τράπεζα βρίσκεται σε επαφή με πελάτες της σε περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές προκειμένου να εξεταστούν τρόποι στήριξής τους.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v