Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha: Προχωρά η συναλλαγή με Dimand-Premia για ακίνητα 438 εκατ. ευρώ

Η τράπεζα ενέκρινε δάνειο 200 εκατ. ευρώ στη Skyline Real Estate για αγορά και ανακαίνιση ακινήτων. Μεταβιβάζονται σε SPVs που θα καταλήξουν στη Skyline τα ακίνητα της ΑΣΤΑΚ.

Alpha: Προχωρά η συναλλαγή με Dimand-Premia για ακίνητα 438 εκατ. ευρώ

Στην επόμενη φάση της περνά η υλοποίηση της συμφωνίας, μεταξύ ομίλου Alpha Services&Holdings και της κοινοπραξίας Dimand-Premia, για τη μεταβίβαση 573 ανακτηθέντων και ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων (project Skyline).

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συναλλαγή μεταβίβασης ανακτηθέντων ακινήτων από πλειστηριασμούς ή διακανονισμούς. Βάσει της δεσμευτικής συμφωνίας (SPA), η κοινοπραξία Dimand-Premia θα αγοράσει από την Alpha Group Investments Ltd το 65% της εταιρείας Skyline Real Estate, στην οποία θα μεταβιβαστούν, σταδιακά, 573 ανακτηθέντα και ιδιοχρησιμοποιούμενα από τον όμιλο Alpha ακίνητα, που περιλαμβάνονται στην περίμετρο του ομώνυμου χαρτοφυλακίου.

Το 65% της Skyline θα μεταβιβαστεί στην «P&E Investments», μικτή εταιρεία των Dimand (75%) και Premia (25%), στην οποία σε δεύτερο χρόνο θα εισέλθει ως «παθητικός» επενδυτής η EBRD. Το υπόλοιπο 35% θα παραμείνει στην κατοχή της Alpha.

Η Skyline Real Estate θα αποκτήσει τα ακίνητα, μέσω συνδυασμού αγορών και αυξήσεων κεφαλαίου, στις οποίες ο μεν όμιλος Alpha θα εισφέρει ακίνητα (κάλυψη εις είδος), η δε πλευρά των Dimand- Premia θα βάζει μετρητά, προκειμένου να μην υποστεί αραίωση (dilution).

Η πρώτη μεταφορά ακινήτων έχει διενεργηθεί προ μηνών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αγοράς των ακινήτων της Alpha Αστικά Ακίνητα από οχήματα ειδικού σκοπού (SPVs), ιδιοκτησίας ομίλου Alpha, τα οποία εν συνεχεία θα εισφθερθούν ή θα πωληθούν στη Skyline Real Estate.

Συνολικά, στη Skyline Real Estate θα μεταβιβαστούν ακίνητα, μικτής επιφάνειας 500 χιλ. τ.μ. και συμφωνημένης, μεταξύ των δύο πλευρών, αξίας 438 εκατ. ευρώ. Το 46% του χαρτοφυλακίου παράγει ήδη εισόδημα ( σ.σ. μισθωμένα ακίνητα).

Για επενδύσεις αγοράς και ανακαίνισης/αναβάθμισης ακινήτων, η συμφωνία προβλέπει τη χορήγηση από την Alpha Bank δανείου 200+40 εκατ. ευρώ στη Skyline Real Estate. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δανειακή σύμβαση υπογράφηκε εντός δευτέρου τριμήνου και έχει ξεκινήσει η ροή χρηματοδότησης.

Ταυτόχρονα, διενεργούνται πωλήσεις ακινήτων, τα οποία προοριζόταν εξ αρχής προς πώληση (χαρτοφυλάκιο trading), ώστε τα έσοδα να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις επανατοποθέτησης των premium ακινήτων του χαρτοφυλακίου ή/και αγοράς νέων.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της Alpha Συμμετοχών (βραχίονας των χρηματοοικονομικών θυγατρικών του ομίλου), τον περασμένο Μάιο διενεργήθηκε πλειοδοτικός διαγωνισμός για ακίνητο, ιδιοκτησίας της, που περιλαμβάνεται στην περίμετρο του Skyline. Με τιμή εκκίνησης 8,5 εκατ. ευρώ, το ακίνητο πωλήθηκε 12,03 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v