Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Στις 15 Σεπτεμβρίου η ΓΣ για την αγορά ιδίων μετοχών

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα Πρόσκληση σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2023.

Revoil: Στις 15 Σεπτεμβρίου η ΓΣ για την αγορά ιδίων μετοχών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Revoil στις 15-9-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018

2. Διάφορα θέματα 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα Πρόσκληση σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στον ίδιο τόπο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v