Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Epsilon Net: Σε τρία εξάμηνα τα έξοδα 2,3 εκατ. από τα stock option

Νέα ανακοίνωση της εισηγμένης για τον λογιστικό χειρισμό των stocks options. Πώς κατανέμει τα έξοδα το 2023 και το πρώτο εξάμηνο του 2024. Μαζεύονται οι απώλειες για τη μετοχή.

Epsilon Net: Σε τρία εξάμηνα τα έξοδα 2,3 εκατ. από τα stock option

Διευκρινιστική ανακοίνωση εξέδωσε η Epsilon Net μετά το κύμα πωλήσεων που χτύπησε τη μετοχή στον απόηχο της ανακοίνωσης ότι μειώνει τα κέρδη του 2022 λόγω αλλαγής στη λογιστική αποτύπωση του προγράμματος Stock Option.

Η μετοχή άνοιξε με πτώση 30% και συνεχίζει να μετρά απώλειες. Στις 13.20 ο τίτλος βρέθηκε στα 10,48 ευρώ (πτώση 10%) με τις συναλλαγές να έχουν φτάσει τις 280 χιλιάδες τεμάχια και τον τζίρο τα 2,5 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια ωστόσο οι πιέσεις εντάθηκαν. Στις 14.40' η τιμή βρίσκονταν στα 9,5 ευρώ (-18,1%).

Η εταιρεία δηλώνει τώρα ότι θα αναγνωριστεί σταδιακά δεδουλευμένο έξοδο συνολικής αξίας €2.297χιλ με ταυτόχρονη αναγνώριση ισόποσης αξίας σε Ειδικό αποθεματικό, κατανεμημένα ανά εξάμηνο ως εξής: Α’ Εξάμηνο 2023: €1.322 χιλ., Β’ Εξάμηνο 2023: €588 χιλ. και Α’ Εξάμηνο 2024: €387χιλ.

Επισημαίνει ότι από τα παραπάνω δεν επηρεάζονται τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ίδια κεφάλαια.

Η ανακοίνωση

Η εταιρία EPSILON NET σε συνέχεια της χθεσινής δημοσιοποίησης διορθωτικής σημείωσης, ανακοινώνει διευκρινιστικά και με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των επενδυτών της, ότι σύμφωνα με την εφαρμογή της αποτίμησης της εύλογης αξίας των παραχωρηθέντων συμμετοχικών τίτλων (Stock Option), στις Οικονομικές Καταστάσεις των διαχειριστικών ετών 2023 και 2024, ότι θα αναγνωριστεί σταδιακά δεδουλευμένο έξοδο συνολικής αξίας €2.297χιλ με ταυτόχρονη αναγνώριση ισόποσης αξίας σε Ειδικό αποθεματικό, κατανεμημένα ανά εξάμηνο ως εξής:

  • Α’ Εξάμηνο 2023: €1.322 χιλ.
  • Β’ Εξάμηνο 2023: €588 χιλ.
  • Α’ Εξάμηνο 2024: €387χιλ.

Με την αναγνώριση των ανωτέρω στις χρήσεις του 2023 και του 2024 ολοκληρώνεται πλήρως η επίδραση της αποτίμησης του 1.600.000 δικαιωμάτων προαίρεσης.

Διευκρινίζεται ότι η απεικόνιση της αποτίμησης με την μέθοδο της «εύλογης αξίας» δεν έχει ταμειακή διάσταση και δεν επηρεάζει το operating cash flow, (τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας και του Ομίλου) καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου σε καμία από τις περιόδους αναφοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v