Εβροφάρμα: Καθαρά κέρδη €1,4 εκατ. στο εξάμηνο

"Οι πωλήσεις της εταιρείας παρέμειναν σχεδόν σταθερές σε όγκο στην Ελλάδα, ενώ αυξήθηκαν σε όγκο στο εξωτερικό", σημειώνει η Εβροφάρμα.

Εβροφάρμα: Καθαρά κέρδη €1,4 εκατ.  στο εξάμηνο

"Ο εξορθολογισμός των τιμών των προϊόντων μας, η αλλαγή του μείγματος των πωλήσεων και η αύξηση των εξαγωγών, σε συνδυασμό με την αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας, οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2023", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εβροφάρμα.

"Επιπρόσθετα, οι νέες επενδύσεις που υλοποιούνται με τις διατάξεις του Μέτρου 4.2.1. του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και η αύξηση του ζωικού πληθυσμού θα δώσουν δυνατότητες περαιτέρω αύξησης της παραγωγής και επίτευξης συνεργειών.

Το α’ εξάμηνο του 2023 οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 19,63% και ανήλθαν σε €23.562 χιλ., έναντι €19.695 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου ενώ οι εταιρικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 18,33% και ανήλθαν σε €19.163 χιλ., έναντι €16.195 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Το μεικτό ενοποιημένο κέρδος ανήλθε σε €5.096 χιλ., ήτοι 21,63% επί των πωλήσεων και το μικτό εταιρικό κέρδος σε €4.044 χιλ., ήτοι 21,10% επί των πωλήσεων, έναντι €3.054 χιλ., ήτοι 15,51% επί των πωλήσεων και €2.478 χιλ., ήτοι 15,30% επί των πωλήσεων της αντίστοιχης περσινής περιόδου, αυξημένο κατά 66,86% και 63,20% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε €3.108 χιλ. και σε €1.989 χιλ. τα εταιρικά αντίστοιχα, έναντι €1.062 χιλ. και €436 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2022.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1.788 χιλ. και σε €1.895 χιλ. τα εταιρικά, έναντι €63 χιλ. και € -391 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2022.

Το ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €1.416 χιλ. και €1.709 χιλ. για την εταιρεία, έναντι ζημιών €22 χιλ. και €390 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2022.

Τα εταιρικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά ποσό €1.008 χιλ., έπειτα από τη διανομή μερίσματος της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου, σύμφωνα με την από 37/23.6.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Τα ίδια κεφάλαια όπως αυτά αποτυπώθηκαν κατά την 30η Ιουνίου 2023, ανήλθαν σε €15.443 χιλ. για τον όμιλο και €9.217 χιλ. για την εταιρία.

Οι πωλήσεις της εταιρείας παρέμειναν σχεδόν σταθερές σε όγκο στην Ελλάδα, ενώ αυξήθηκαν σε όγκο στο εξωτερικό. Μάλιστα, οι εξαγωγές αναμένεται να δώσουν περεταίρω ανάπτυξη του όγκου πωλήσεων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι ο όμιλος Εβροφάρμα παραμένει σταθερός στη στρατηγική του, που είναι η ανάπτυξη ποιοτικών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, αξιοποιώντας αφενός το υψηλής ποιότητας ιδιοπαραγόμενο γάλα που παράγει το Cluster των κτηνοτρόφων που ίδρυσε και λειτουργεί η θυγατρική εταιρεία Campus στη Μέστη Έβρου και αφετέρου αναπτύσσοντας περαιτέρω την συλλογή γάλακτος από κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής της Θράκης".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v