Attica Bank: Στα 53,6 εκατ. ευρώ αποτιμήθηκε το χαρτοφυλάκιο Astir 1

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου. Χρήση 240,68 εκατ. ευρώ από τις συσσωρευμένες προβλέψεις κάνει η Attica για την παραπάνω πώληση. Της μένουν προβλέψεις 163 εκατ. ευρώ. Οι επιδόσεις α’ εξαμήνου.

Attica Bank: Στα 53,6 εκατ. ευρώ αποτιμήθηκε το χαρτοφυλάκιο Astir 1

Ένα μεγάλο μέρος των συσσωρευμένων προβλέψεών της χρησιμοποιεί η Attica Bank για την πώληση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων «Astir 1» στην CarVal Investors, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις α' εξαμήνου, η καθαρή λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου Astir I στις 30/6, με βάση προφανώς τη δεσμευτική προσφορά της CarVal, διαμορφώθηκε σε 53,6 εκατ. ευρώ, με τη μικτή λογιστική αξία σε 294,3 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, η τράπεζα κάνει χρήση προβλέψεων 240,68 εκατ. ευρώ. Έτσι, οι σωρευμένες προβλέψεις υποχώρησαν σε 163,15 εκατ. ευρώ από 406,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022.

Υπενθυμίζεται ότι η υπογραφή οριστικής συμφωνίας με την CarVal ανακοινώθηκε στις 31 Αυγούστου, με την τράπεζα να σημειώνει ότι από την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα προκύψει βελτίωση των κεφαλαιακών δεικτών κατά 60 μ.β., λόγω της μείωσης του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού.

H στρατηγική μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs) της τράπεζας προβλέπει, φέτος, την πώληση του χαρτοφυλακίου Metexelixis πέραν αυτής του Astir I. Στην κατεύθυνση αυτή, η Attica προχώρησε στις 11/4/2023 σε επαναπόκτηση του ομολόγου κατώτερης εξοφλητικής σειράς (junior notes) της τιτλοποίησης Metexelixis, με τίμημα 36 εκατ. ευρώ, ώστε να δρομολογήσει την πλήρη αποεπένδυσή της από την εν λόγω τιτλοποίηση.

Στο εξάμηνο, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 32,1 εκατ. ευρώ (+76%), λόγω της ανατιμολόγησης του υπόλοιπου χορηγήσεων κυμαινόμενου επιτοκίου και της αύξησης του εσόδου από τόκους καταθέσεων προθεσμίας στη διατραπεζική αγορά. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 3,4 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας οριακή αύξηση, χάρη στις προμήθειες έκδοσης εγγυητικών. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 41 εκατ. ευρώ, με το σύνολο των εξόδων να διαμορφώνεται σε 37,4 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα πέτυχε, μετά από αρκετά τρίμηνα, μικρά κέρδη (3,6 εκατ. ευρώ) σε επίπεδο προ προβλέψεων αποτελεσμάτων (PPI). Η Attica Bank προχώρησε σε αναστροφή προβλέψεων, ύψους 3,35 εκατ. ευρώ (σ.σ. τα 3,1 εκατ. ευρώ αφορούν σε πρόβλεψη απομείωσης επενδυτικών τίτλων). Το παραπάνω έκτακτο έσοδο αντιστάθμισε το έκτακτο έξοδο 3,15 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα εθελουσίας.

Το σύνολο των χρηματοδοτήσεων (προ προβλέψεων) μειώθηκε κατά 15% στο εξάμηνο (1,42 δισ. ευρώ από 1,68 δισ. ευρώ στις 31/12/2022), ως αποτέλεσμα της κατάταξης του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Astir 1 στα διακρατούμενα προς πώληση. Η τράπεζα αντιστάθμισε μέρος της επίπτωσης με νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους 193 εκατ. ευρώ.

Η δρομολογημένη πώληση του χαρτοφυλακίου Astir 1, σε συνδυασμό με άλλες ενέργειες οδήγησε σε σημαντική μείωση των σωρευμένων προβλέψεων κατά 244 εκατ. ευρώ. Πλέον οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 163,15 εκατ. ευρώ από 406,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022, με τον δείκτη κάλυψης να διαμορφώνεται σε 41,52%.

Η τράπεζα διεύρυνε εντός του πρώτου εξαμήνου σημαντικά το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο, ως αποτέλεσμα της πλεονάζουσας ρευστότητας. Στις 30/6 η αξία των επενδυτικών τίτλων ανερχόταν σε 1,3 δισ. ευρώ έναντι 0,96 δισ. ευρώ στις 31/12/2022. Εξ αυτών, ομόλογα (κρατικά και εταιρικά) αξίας 1,02 δισ. ευρώ αποτιμώνται σε αποσβέσιμο κόστος.

Οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 2% (2,9 δισ. ευρώ), εκ των οποίων οι προθεσμιακές φθάνουν σε 1,78 δισ. ευρώ. Η διοίκηση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις, επιδιώκει την ανακατανομή του μείγματος καταθέσεων, επεκτείνοντας την παρουσία της τράπεζας στη διατραπεζική αγορά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v