Λάμψα: Νέα αναβολή της συζήτησης για Regency Hellenic Investments

Στις 6 Νοεβρίου θα πραγματοποιηθεί η νέα Γενική Συνέλευση της Λάμψα.

Λάμψα: Νέα αναβολή της συζήτησης για Regency Hellenic Investments

Η Εταιρία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την σημερινή (04/10/2023) μετ' αναβολή συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα Ημερήσιας Διάταξης «Απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία Regency Hellenic Investments S.A. μέσω συνδυασμένης απόκτησης από την 100% θυγατρική εταιρεία SELENA ENTERPRISES COMPANY LIMITED του ποσοστού μετοχών (33,91%) και του αντίστοιχου ποσοστού εκ του δανείου (Senior Facility Loan), που κατέχουν στην ως άνω εταιρεία τα πιστωτικά ιδρύματα ALPHA BANK, EUROBANK και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», οι παρόντες και αντιπροσωπευόμενοι εκπροσώπησαν 15.819.732 μετοχές, ήτοι το 74,05% του μετοχικού κεφαλαίου και η Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 15.819.732 ήτοι με ποσοστό 74,05% επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου, αποφάσισε ομόφωνα την εκ νέου αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης για τις 06/11/2023, οπότε και θα συνεχισθεί η Συνέλευση στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα (14:00).ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v