Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το... Kafireas effect στα μεγέθη της Τέρνα Ενεργειακή

Πώς η σταδιακή ηλέκτριση στο μεγαλύτερο αιολικό project στη χώρα ανεβάζει σε μόνιμη βάση τα έσοδα και τα κέρδη της εισηγμένης. Γιατί αποτελεί case study.

Το... Kafireas effect στα μεγέθη της Τέρνα Ενεργειακή

Απογείωσε ο Καφηρέας τα μεγέθη της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο τρίτο τρίμηνο του 2023. Η σταδιακή ηλέκτριση του αιολικού συμπλέγματος της εταιρείας, συνολικής ισχύος 330 MW, που αναπτύσσεται στον Δήμο Καρύστου της Εύβοιας, είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν τα έσοδά της κατά 28,3%, η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία κατά 26,7% και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη κατά 87,5%.

Ο Καφηρέας είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο αιολικό έργο στην Ελλάδα και θεωρείται case study, καθώς δεν αποτελεί ένα αιολικό πάρκο αλλά ένα σύμπλεγμα από 17 επιμέρους αιολικά πάρκα και 101 ανεμογεννήτριες. Το έργο ξεκίνησε να κατασκευάζεται πριν από περίπου δύο χρόνια και σήμερα έχουν ηλεκτριστεί τα 15 από τα 17 πάρκα, με τα υπολειπόμενα δύο να ηλεκτρίζονται ως το τέλος του μήνα.

Πέρα από τη σημαντική συμβολή του στα οικονομικά μεγέθη της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, που σύμφωνα με τη Διοίκηση της εισηγμένης αναμένεται να αντιστοιχεί σε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 35%, σε ετησιοποιημένη βάση, ο Καφηρέας είναι έργο καίριας σημασίας για την ενεργειακή αυτονομία και την παραγωγή καθαρής ενέργειας στη χώρα μας. Γι’ αυτό, άλλωστε, το έργο έχει ενταχθεί στις διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν.4608/2019.

Συγκεκριμένα, μόνο από τη λειτουργία του αιολικού συμπλέγματος του Καφηρέα αναμένεται να παράγεται ενέργεια ικανή να καλύψει τις ανάγκες 226.000 νοικοκυριών και να αποτρέψει την έκλυση 1.017.600 tn CO2 στην ατμόσφαιρα.

Το έργο συνδέεται με το Ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας μέσω υποβρύχιας ενεργειακής ζεύξης, μήκους περίπου 69,1 χλμ., που εκκινεί από την Εύβοια και καταλήγει στο ΚΥΤ Λαυρίου, ενώ για τις ανάγκες του έργου έχουν εγκατασταθεί 3 Υποσταθμοί Ανύψωσης Τάσης στην πλευρά της Εύβοιας στις θέσεις «Ομαλιές», «Ευαγγελισμός» και «Σταυρός».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v