Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου στο ΚΑΤ, πάνω από €100 εκατ. το ανεκτέλεστο

Η εισηγμένη ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης έναντι ποσού 4,94 εκατ. ευρώ για έργο στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ.

ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου στο ΚΑΤ, πάνω από €100 εκατ. το ανεκτέλεστο

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 07.11.2023 υπέγραψε με τη Διοίκηση της 1
ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, σύμβαση έργου σχετικά με την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής και υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Τ.Ε.Π., ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5ου ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. “ΚΑΤ”».

Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο κατ’ αποκοπήν ποσό των 4.940.896,46 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίστηκε στους έντεκα (11) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Μετά την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε (αμιγώς ή μέσω συμμετοχής της σε κοινοπραξίες), ανέρχεται στο ποσό των 108,3 εκ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v