Intrakat: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ έναντι €110,81 εκατ.

Ολοκληρώθηκε και τυπικά το deal μετά το «πράσινο φως» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. «Η Intrakat μετεξελίσσεται σε καταλυτικό παίκτη της αγοράς», τονίζει ο Αλ. Εξάρχου.

Intrakat: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ έναντι €110,81 εκατ.

H «INTRAKAT»  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 08.11.2023 ολοκλήρωσε την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (εφεξής η «ΑΚΤΩΡ»), έναντι συνολικού τιμήματος € 110.813.000, όπως αυτό διαμορφώθηκε τελικώς βάσει των όρων της από 30.3.2023 δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών και της από 08.11.2023 οριστικής σύμβασης μεταβίβασης των άνω μετοχών μεταξύ της Εταιρείας και των αντισυμβαλλομένων της πωλητριών εταιρειών.

Αυτό το ποσό εξοφλήθηκε πλήρως με την ολοκλήρωσή της συναλλαγής. Περαιτέρω, ποσό €114.000.000, το οποίο αφορά υφιστάμενες κατά το χρόνο ολοκλήρωσης δανειακές υποχρεώσεις της ΑΚΤΩΡ προς εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, θα αποπληρωθεί σταδιακά από την ΑΚΤΩΡ με την εγγύηση της Εταιρείας, εντός 24 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η ως άνω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης διακηρυγμένης στρατηγικής της Εταιρείας και στοχεύει στην ενίσχυση και ισχυροποίηση κυρίως της κατασκευαστικής δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου ΙΝΤΡΑΚΑΤ. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της συναλλαγής ο Όμιλος ΙΝΤΡΑΚΑΤ καθίσταται ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους υποδομών της χώρας.

Ελλάκτωρ: Ενίσχυση κερδών και ρευστότητας από το deal

Η Ελλάκτωρ με ανακοίνωσή της ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Σε συνέχεια της από 30.03.2023 συμφωνίας πώλησης του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., κυριότητας της Εταιρείας και της 100% θυγατρικής της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., προς την εταιρεία με την επωνυμία INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (η «Συναλλαγή») και της από 24.04.2023 σχετικής έγκρισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, με την υπ' αριθμ. 830/07.11.2023 απόφασή της, ενέκρινε ομόφωνα την εν λόγω Συναλλαγή.

Κατόπιν τούτου, ολοκληρώθηκε σήμερα η Συναλλαγή (financial closing), με την καταβολή του συνολικού ποσού €110,8 εκ. που συμφωνήθηκε ως μετοχική αξία, ενώ ποσόν €114 εκ. θα καταβληθεί σταδιακά εντός 19 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής ως αποπληρωμή ενδοομιλικού δανεισμού.

Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ:

  • Ισχυροποιεί περαιτέρω τη χρηματοοικονομική του θέση, μέσω ενίσχυσης της λειτουργικής και καθαρής του κερδοφορίας και των αντίστοιχων περιθωρίων κέρδους.
  • Ενισχύει σημαντικά τη ρευστότητά του και κατά συνέπεια τη δυνατότητά του, αφενός να χρηματοδοτήσει απρόσκοπτα το επενδυτικό του σχέδιο και αφετέρου να επιστρέψει κεφάλαια στους μετόχους.

«Πράσινο φως» στο deal από την Επ. Ανταγωνισμού

Νωρίτερα, η Intrakat ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε χθες την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Άκτωρ ΑΤΕ, θέτοντας έτσι σε τροχιά άμεσης ολοκλήρωσης το όραμα του Ομίλου Ιntrakat για τη δημιουργία ενός ισχυρού πυλώνα στις Κατασκευές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που θα παράγει αξία για την οικονομία και τη χώρα.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Ιntrakat κ. Αλέξανδρος Εξάρχου (φωτό) χαιρέτισε την απόφαση και δήλωσε: «Με την εξαγορά της Άκτωρ, η ολοκλήρωση της οποίας θα υλοποιηθεί άμεσα, η Ιntrakat μετεξελίσσεται σε καταλυτικό παίκτη της αγοράς, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πρόκειται για ένα ορόσημο στην πορεία του Ομίλου μας, το οποίο επισφραγίζει τη δυναμική αναπτυξιακή μας πορεία και τη στρατηγική επιλογή μας να δημιουργήσουμε έναν κορυφαίο επιχειρηματικό πυλώνα, με διευρυμένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, παράγοντας αξία για τους μετόχους, την οικονομία και την κοινωνία».

Ο κ. Εξάρχου πρόσθεσε: «Η εξαγορά της Άκτωρ αντανακλά την ισχυρή εμπιστοσύνη των μετόχων μας στις προοπτικές του Ομίλου Ιntrakat, του κατασκευαστικού κλάδου και της ίδιας της χώρας. Και με αυτήν την επιχειρηματική πρωτοβουλία, ο Όμιλός μας στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για το μέλλον: Τη φιλοδοξία και τη δέσμευσή μας να αποτελέσουμε καταλύτη για την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την εμπειρία και το ταλέντο των ανθρώπων μας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που βλέπουμε αυτό το όραμά μας να υλοποιείται».

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, ο νέος, ισχυρός, επιχειρηματικός πυλώνας στις κατασκευές φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει και να επεκτείνει το αποτύπωμά του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διευρύνοντας και ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων του και επενδύοντας στην εξωστρέφεια, τη βιωσιμότητα και τη δημιουργία υποδομών που θα είναι ανθεκτικές στο μέλλον και στην κλιματική αλλαγή.

Ο νέος πυλώνας θα διαθέτει συνολικό ανεκτέλεστο της τάξης των 5 δισ. ευρώ (εκτίμηση για τις 31/12/23) και θα προσφέρει σημαντικές συνέργειες στον τομέα των κατασκευών, των ΣΔΙΤ, των παραχωρήσεων και της ενέργειας, με χαρτοφυλάκιο 370 έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, συνδυαστικό κύκλο εργασιών της τάξης του 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και πάνω από 3.000 εργαζομένους.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία εξαγοράς της Άκτωρ από τον Όμιλο Ιntrakat προβλέπει την καταβολή τιμήματος ύψους 100 εκατ. ευρώ το αμέσως επόμενο διάστημα, ενώ ποσό ύψους 114 εκατ. ευρώ, που αφορά ενδοομιλικές υποχρεώσεις της Άκτωρ προς τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, θα αποπληρωθεί σταδιακά από την Άκτωρ με την εγγύηση της Ιntrakat, εντός 19 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής

Στις 7/11/2023 και με την υπ’ αριθ. 830/2023 απόφασή της, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενέκρινε ομόφωνα, κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3959/2011, την από 2/5/2023 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ».

Η INTRAKAT είναι ανώνυμη εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μητρική εταιρία του Ομίλου INTRAKAT. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς των κατασκευών δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ανάπτυξης ακινήτων, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, διαχείρισης αποβλήτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η ΑΚΤΩΡ αποτελεί τον κατασκευαστικό βραχίονα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας και των θυγατρικών της είναι η κατασκευή κτηριακών και βιομηχανικών έργων καθώς και έργων υποδομής, η παραγωγή αδρανών υλικών και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων και υποδομών.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αφού έλαβε υπόψη την Έκθεση του αρμόδιου Εισηγητή, τα στοιχεία του φακέλου και τα διαλαμβανόμενα στη συζήτηση της υπόθεσης στις 1/11/2023 έκρινε ότι η συγκέντρωση δεν δύναται να περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές που εντάσσονται στον κλάδο των κατασκευών. Ειδικότερα, λήφθηκαν υπόψη, μεταξύ άλλων, τα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων και των ανταγωνιστών τους, το επίπεδο συγκέντρωσης, ο αριθμός και η συχνότητα των διαγωνισμών, η εγγύτητα του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου, η ανάλυση ιστορικών στοιχείων διαγωνισμών την περίοδο 2018-2022, καθώς και των δυναμικοτήτων των επιχειρήσεων. Επίσης, η ΕΑ έκρινε ότι δεν υφίστανται σημαντικές κάθετες ή διαγώνιες επιπτώσεις της συγκέντρωσης στις λοιπές σχετικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα μέρη.

Με την ως άνω απόφασή της, και σε συνέχεια πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 8, παρ. 6 ν. 3959/2011, η ΕΑ έκρινε ότι αυτή, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v