Διαψεύδει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ σενάρια πώλησης της Ακτωρ Παραχωρήσεις

Αποτελεί τη μεγαλύτερη θυγατρική εταιρεία του ομίλου, με εκτιμώμενες συνολικές ταμειακές ροές άνω του 1 δισ. ευρώ, από τις υφιστάμενες Παραχωρήσεις κατά τη συμβατική τους διάρκεια, επισημαίνει.

Διαψεύδει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ σενάρια πώλησης της Ακτωρ Παραχωρήσεις

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σε μερίδα του ηλεκτρονικού τύπου, η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε φήμη περί δήθεν πρόθεσης πώλησης της θυγατρικής της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. («ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ»).

Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ αποτελεί τη μεγαλύτερη θυγατρική εταιρεία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με εκτιμώμενες συνολικές ταμειακές ροές άνω του 1 δισ. ευρώ, από τις υφιστάμενες Παραχωρήσεις κατά τη συμβατική τους διάρκεια.

Ταυτόχρονα, έχει προεπιλεγεί ή βρίσκεται σε διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου, αυτόνομα ή κοινοπρακτικά, σε έργα ΣΔΙΤ προϋπολογισμού άνω των 3,8 δισ. ευρώ και σε έργα Παραχωρήσεων προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ.

Οπως ανακοινώθηκε στις 8 Νοεμβρίου του 2023, στο πλαίσιο της πρόσφατης ολοκλήρωσης της πώλησης της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, ο Όμιλος ενίσχυσε σημαντικά τη ρευστότητά του με ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που υπερβαίνουν τα 570 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση.

Ο Όμιλος θα προχωρήσει, απρόσκοπτα, στην υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου σε δραστηριότητες με μακροπρόθεσμες και προβλέψιμες αποδόσεις, τις Παραχωρήσεις και τα έργα ΣΔΙΤ / τη Διαχείριση Απορριμμάτων και την Ανάπτυξη - Διαχείριση ακινήτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v