Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Market Ιn: Το bonus των πωλήσεων και οι δυο σημειώσεις του Ορκωτού

Πωλήσεις 375,301 εκατ. ευρώ παρουσίασε το 2022 η αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Τα δυο θέματα που επισημαίνει ο ορκωτός λογιστής.

Market Ιn: Το bonus των πωλήσεων και οι δυο σημειώσεις του Ορκωτού

Με ανάπτυξη 6,19%, κοντά στον μέσο όρο της αγοράς, η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ εμφάνισε πέρυσι πωλήσεις 375,301 εκατ. ευρώ.

Η ανάπτυξη αυτή ήρθε από τη λειτουργία νέων καταστημάτων, την αναδιαμόρφωση των χώρων των καταστημάτων και τις διαφημιστικές προβολές που έγιναν, αναφέρει η διοίκηση της αλυσίδα. Όμως η ανάπτυξη αυτή στις πωλήσεις δεν πέρασε στην τελική γραμμή. Το αποτέλεσμα μετά φόρων υποχώρησε στα 836.934,40 ευρώ από 1,439 εκατ. ευρώ το 2021 ενώ το περιθώριο του μικτού αποτελέσματος ως ποσοστό επί των πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 27,51% από 26,06%.

Εν τω μεταξύ εντός του 2023 τελεσιδίκισε υπόθεση εργατικών διαφορών, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία θα υποχρεωθεί να καταβάλει ποσό 869 χιλ. ευρώ περίπου, το οποίο θα λογιστεί με την πληρωμή του.

Από την πλευρά του ο Ορκωτός ελεγκτής εφιστά την προσοχή σε δύο θέματα. Το πρώτο αφορά το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας το οποίο υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά το ποσό 48,178 εκατ. ευρώ. Η ανωτέρω συνθήκη υποδηλώνει, σύμφωνα με τον Ορκωτό, αμφιβολία σχετικά με την δυνατότητα της εταιρείας να αποπληρώσει μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της.

«Η διοίκηση της εταιρείας έχει σχεδιάσει την λήψη συγκεκριμένων και κατάλληλων μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν με δεδομένη την αρχή της συνέχισης επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας», αναφέρει ο Ορκωτός.

Το δεύτερο θέμα αφορά στον λογαριασμό «Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις», όπου αναφέρεται ότι το ποσό 6,679 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνεται στο λογαριασμό και αφορά υπόλοιπο δανείου του κυρίου μετόχου- ιδρυτή, μετά την αποβίωση του αποτελεί απαίτηση της εταιρείας από τους κληρονόμους του.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v