Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Στα 602,23 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών στο 9μηνο

Ο Όμιλος ολοκλήρωσε το εννεάμηνο του 2023 με κέρδη €2,24 εκατ. έναντι κερδών €5,28 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Revoil: Στα 602,23 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών στο 9μηνο

Ο Όμιλος REVOIL ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την πορεία των βασικών οικονομικών του μεγεθών που αφορούν στις επιδόσεις του κατά το τρίτο τρίμηνο της χρήσης του 2023 και συνολικά του εννεαμήνου.

Τα στοιχεία του Ομίλου δεν διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά της μητρικής καθώς οι θυγατρικές εταιρίες που ενοποιούνται έχουν περιορισμένη συμμετοχή στα αποτελέσματα της περιόδου.

Η εικόνα του τρίτου τριμήνου του 2023 είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τα δύο προηγούμενα τρίμηνα στο σύνολο των μεγεθών με τα κέρδη προ φόρων να κλείνουν στα 1,18 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά - 19,88% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 αλλά υψηλότερα σε σχέση με τα 1,06 εκατ. συνολικά των δύο πρώτων τριμήνων του 2023.

Ο κύκλος εργασιών του εννεαμήνου έκλεισε στα 602,23 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 12,27% συγκριτικά με το περσινό εννεάμηνο, με τους συνολικούς πωλούμενους όγκους καυσίμων να κλείνουν 3,1% χαμηλότερα λόγω της μεγάλης υστέρησης των πωλήσεων του πετρελαίου θέρμανσης τους τέσσερις πρώτους μήνες του έτους.

Στον αντίποδα τα motorfuels καταγράφουν άνοδο 2,84% στο εννεάμηνο με τις βενζίνες 8,5% υψηλότερα και το πετρέλαιο κίνησης στα επίπεδα του 2022. Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα € 9,09 εκατ. έναντι €10,22 εκατ. το εννεάμηνο του 2022.

Ο Όμιλος ολοκλήρωσε το εννεάμηνο του 2023 με κέρδη €2,24 εκατ. έναντι κερδών €5,28 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Η αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους λόγω της συνεχιζόμενης ανόδου των επιτοκίων βάσης δανεισμού, η μείωση των πωλούμενων όγκων πετρελαίου θέρμανσης λόγω της παρατεταμένης καλοκαιρίας, καθώς και η μειωμένη συνεισφορά στα έσοδα από τη διαχείριση των αποθεμάτων, 2 που κατά το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2022 λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων των τιμών ήταν πολύ μεγάλη, είναι οι κύριες αιτίες της συγκριτικά μειωμένης κερδοφορίας.

Σε ότι αφορά την εξέλιξη του τελευταίου τριμήνου του 2023, το ύψος της κερδοφορίας θα εξαρτηθεί εν πολλοίς από τις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης που συνδέονται άρρηκτα με τις καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα ο Όμιλος, στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συνεχίζει να υλοποιεί με σταθερά βήματα το επενδυτικό του πρόγραμμα με τη συμμετοχή του σε projects φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων, αναμένοντας τις επόμενες εβδομάδες και μέχρι το τέλος του έτους να ηλεκτριστούν 2 φ/π συνολικής ισχύος 10MW.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v