Τζίρο 100 εκατ. ευρώ περιμένει η Χήτος το 2023

Η εταιρεία ολοκλήρωσε την απορρόφηση των εταιρειών Green Cola Hellas και Green Cola Operations τους καλοκαιρινούς μήνες της τρέχουσας χρήσης, συνεισφέροντας στη δημιουργία μιας ενιαίας, μεγάλης εταιρείας στον κλάδο.

Τζίρο 100 εκατ. ευρώ περιμένει η Χήτος το 2023

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, μέλος του GREEN BEVERAGES GROUP, για πρώτη φορά συνέταξε τις οικονομικές καταστάσεις του 2022 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, με τον κύκλο εργασιών της μητρικής (ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ) και του Ομίλου (ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ & ΖΗΡΕΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ) να σημειώνει αύξηση 34% στα 78.5 εκατ. ευρώ και 35% στα 79.5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ως αποτέλεσμα της περαιτέρω διείσδυσης στην αγορά και της ενίσχυσης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μικτό περιθώριο επηρεάστηκε αρνητικά σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, λόγω της σημαντικής αύξησης των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγική διαδικασία καθώς και της σημαντικής αύξησης των ενεργειακών εξόδων παραγωγής. Το σύνολο των Ενοποιημένων Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου στις 31/12/2022 ανήλθε σε 31.6 εκατ. ευρώ.

Παρά την έντονη μεταβλητότητα κατά την προηγούμενη χρήση αλλά και σήμερα, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα σημαντικό μέρος προγραμματισμένων επενδύσεων, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν το 2024, ενισχύοντας την παραγωγική της δυναμικότητα και τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών της εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με την προσήλωση στη φιλικότητα προς το περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο κύκλος εργασιών κατά τη χρήση του 2023 αναμένεται να προσεγγίσει τα €100 εκατ. ευρώ, +26% συγκριτικά με το 2023, με σημαντική βελτίωση τόσο σε επίπεδο μικτού περιθωρίου κέρδους λόγω ευνοϊκότερου μακροοικονομικού περιβάλλοντος αλλά και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της εταιρείας σε όλο το φάσμα των λειτουργικών δραστηριοτήτων της, όσο και σε επίπεδο EBITDA.

Η εταιρεία ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ ολοκλήρωσε την απορρόφηση των εταιρειών Green Cola Hellas και Green Cola Operations τους καλοκαιρινούς μήνες της τρέχουσας χρήσης, συνεισφέροντας στη δημιουργία μιας ενιαίας, μεγάλης εταιρείας στον κλάδο των «Better For You Beverages» προϊόντων, υπό την ομπρέλα του GREEN BEVERAGES GROUP.

Μέσω του ενισχυμένου προϊοντικού χαρτοφυλακίου της, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ φιλοδοξεί να διευρύνει περαιτέρω την παρουσία των προϊόντων της τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε νέα κανάλια διανομής, στοχεύοντας σε κερδοφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη των πωλήσεών της και σε σταθερή αύξηση του μεριδίου αγοράς της εταιρείας σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες που δραστηριοποιείται.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v