Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Trade Estates: Στο 10,02% αυξήθηκε το ποσοστό της Autohellas

Προηγουμένως η συμμετοχή της Autohellas ανερχόταν στο 9,87%.

Trade Estates: Στο 10,02% αυξήθηκε το ποσοστό της Autohellas

Η TRADE ESTATES ανακοινώνει ότι η «AUTOHELLAS» με επιστολή της την 27 Νοεμβρίου 2023, γνωστοποίησε ότι ο συνολικό αριθμός δικαιωμάτων ψήφου στην Trade Estates, που κατέχει άμεσα, μεταβλήθηκε σε ποσοστό άνω του 10% την 23η Νοεμβρίου 2023, από 9,87% που ήταν πριν την μεταβολή και είχε γνωστοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου 2023.

Η ως άνω μεταβολή άνω του ποσοστού του 10% έλαβε χώρα κατόπιν συναλλαγής αγοράς 50.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας μέσω της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση, o μέτοχος AUTOHELLAS, στις 23 Νοεμβρίου 2023 είναι πλέον κάτοχος 12.075.000 μετοχών και αντίστοιχου αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της TRADE ESTATES  ή ποσοστού 10,02%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v