Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Prodea: «Δίκαιο και εύλογο» το τίμημα €7,5 ανά μετοχή στη ΔΠ της Invel

Η Δημόσια Πρόταση, η περίοδος αποδοχής της οποίας έχει ξεκινήσει από τις 21 Νοεμβρίου, αφορά στην απόκτηση 33.205.755 μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 13% της εισηγμένης.

Prodea: «Δίκαιο και εύλογο» το τίμημα €7,5 ανά μετοχή στη ΔΠ της Invel

Δίκαιο και εύλογο χαρακτηρίζει το διοικητικό συμβούλιο της Prodea το τίμημα των 7,5 ευρώ ανά μετοχή που προσφέρει η Invel στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις μετοχές της εισηγμένης που δεν ελέγχει. 

Σημειώνεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η περίοδος αποδοχής της οποίας έχει ξεκινήσει από τις 21 Νοεμβρίου, αφορά στην απόκτηση 33.205.755 μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 13% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

H INVEL δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α.

*Δείτε την αιτιολογημένη γνώμη του ΔΣ στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v