Πειραιώς: Η ελληνική οικονομία έχει κατακτήσει την επενδυτική βαθμίδα από το 2020

Οι αξιολογήσεις του οίκου Moody’s παραμένουν εξαιρετικά συντηρητικές καθώς υπολογίζουμε ότι μόνο 22 αξιολογήσεις της Moody’s συμπίπτουν με τα αποτελέσματα του μοντέλου μας, τονίζει η τράπεζα.

Πειραιώς: Η ελληνική οικονομία έχει κατακτήσει την επενδυτική βαθμίδα από το 2020

Οι πρόσφατες οικονομικές και όχι μόνο περιπέτειες της ελληνικής οικονομίας είχαν ως παράπλευρο αποτέλεσμα την κατανόηση από όλους -ειδικούς και μη- της σημασίας της αξιολόγησης των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, επισημαίνει η Τράπεζα Πειραιώς σε ανάλυσή της με τίτλο «Sovereign Ratings Model: Οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης παραμένουν συντηρητικοί». 

Στα θετικά νέα είναι ότι κατά τους προηγούμενους μήνες έχουμε γίνει μάρτυρες της θετικής ανταπόκρισης των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης στις προσπάθειες που έχουν καταβάλει διαδοχικές κυβερνήσεις και οικονομικά επιτελεία για δημοσιονομική εξυγίανση και οικονομική ανάκαμψη.

Ωστόσο το ερώτημα σχετικά με το εάν οι τρέχουσες αξιολογήσεις αντανακλούν πλήρως τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας και συνεπακόλουθα το ποιες είναι οι προοπτικές για την πορεία των αξιολογήσεων των ελληνικών ομολόγων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα παραμένει περισσότερο επίκαιρο από ποτέ.

Προκειμένου να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό έχουμε εκπονήσει ένα ευρύτερο στατιστικό υπόδειγμα, όπου συσχετίζουμε τις αξιολογήσεις του οίκου Moody’s με τα θεμελιώδη μακροοικονομικά στοιχεία και δεδομένα πολιτικού ρίσκου και οικονομικής διακυβέρνησης σε ένα πλήθος 123 ανεπτυγμένων και αναδυόμενων αγορών.

Τα γενικότερα συμπεράσματα από την εκτίμηση του υποδείγματος αυτού είναι καταρχάς ότι οι αξιολογήσεις του οίκου Moody’s παραμένουν εξαιρετικά συντηρητικές, καθώς υπολογίζουμε ότι μόνο 22 αξιολογήσεις της Moody’s συμπίπτουν με τα αποτελέσματα του μοντέλου μας. Από τις υπόλοιπες 39 αξιολογήσεις της Moody’s είναι ανώτερες από τις δικές μας εκτιμήσεις, ενώ σε 62 περιπτώσεις η Moody’s είναι πιο συντηρητική, αξιολογώντας τις οικονομίες αυτές χαμηλότερα από το δικό μας υπόδειγμα.

Πριν περάσουμε στα «ελληνικά αποτελέσματα» έχει ενδιαφέρον να σταθούμε στις περιπτώσεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Και στις δύο περιπτώσεις η Moody’s αξιολογεί τις δύο οικονομίες υψηλότερα από το υπόδειγμά μας, ενδεικτικό του ότι το μέγεθος, η παράδοση και το βάθος κάποιων οικονομιών προσφέρουν σημαντική στήριξη στην πιστοληπτική αξιολόγηση πέρα από κάθε μακροοικονομική επίδοση.

Αντίθετα εστιάζοντας στην ελληνική οικονομία διαπιστώνουμε ότι παρά την πρόσφατη αναβάθμιση από πλευράς Moody’s της αξιολόγησής μας κατά 2 βαθμίδες από Ba3 σε Ba1, η αξιολόγηση του διεθνούς οίκου παραμένει συντηρητική καθώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, η Ελλάδα έχει «κατακτήσει» την επενδυτική βαθμίδα Baa3 ήδη από το 2020.

Παράλληλα, αναλύοντας τις επιμέρους διαστάσεις της ελληνικής οικονομίας στους πυλώνες της οικονομίας, δημοσιονομικής διαχείρισης και θεσμικής αξιολόγησης καταγράφεται βελτίωση. Μόνο στη διάσταση του ιδιοσυγκρασιακού κινδύνου καταγράφεται μια επιδείνωση, η οποία ωστόσο είναι κοινή με την πλειοψηφία των οικονομιών που εξετάζουμε.

*Δείτε την έκθεση Sovereign Ratings Model της Τρ. Πειραιώς στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v