Εργο 6 εκατ. ευρώ ανέλαβε η ΕΚΤΕΡ

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η κατασκευαστική ανέρχεται πλέον στο ποσό των 120 εκατ. ευρώ.

Εργο 6 εκατ. ευρώ ανέλαβε η ΕΚΤΕΡ

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 30.11.2023 υπέγραψε με το ΕΚΕΦΕ/ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, σύμβαση έργου σχετικά με την κατασκευή του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Ι.Π&Τ) ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ «Δ»”.

Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο κατ’ αποκοπήν ποσό των 6.023.270,93 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), ενώ η προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίστηκε στους είκοσι τρείς (23) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Μετά την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε (αμιγώς ή μέσω συμμετοχής της σε κοινοπραξίες), ανέρχεται στο ποσό των 120 εκ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v