«Πέταξε» η Γλάρος του Σκλαβενίτη

Έσπασε το «φράγμα» των 110 εκατ. ευρώ ο τζίρος του βιομηχανικού βραχίονα της οικογένειας Σκλαβενίτης. Μείωση όμως στα περιθώρια κέρδους και περιορισμός του προσωπικού σε επίπεδο ομίλου. 

«Πέταξε» η Γλάρος του Σκλαβενίτη

Είκοσι χρόνια μετά την ίδρυσή του, ο όμιλος Γλάρος, ο βιομηχανικός βραχίονας της οικογένειας Σκλαβενίτη, πέρασε για πρώτη φορά το «φράγμα» των 100 εκατ. ευρώ σε τζίρο.

Οι πωλήσεις του ομίλου, στον οποίο εντάσσονται η ομώνυμη βιομηχανία επεξεργασίας χαρτιού, η βιομηχανία ζύμης BAKER MASTER, η εταιρεία συμμετοχών ANIKA -σ.σ. η βασική συμμετοχή της είναι στη συγγενή εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης-, η BONORA που δραστηριοποιείται στη μαζική εστίαση, η εταιρεία κρέατος MEAT HOUSE και η εταιρεία αλιευμάτων GENFROCO, πέτυχε πέρυσι πωλήσεις 110,642 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 26,68% έναντι του 2021. 

Παρά τη σημαντική αύξηση του τζίρου, τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 15,1% στα 16,313 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν 14,37% στα 14,182 εκατ. ευρώ, το μικτό και καθαρό περιθώριο κέρδους ως ποσοστό επί των πωλήσεων μειώθηκε κατά 6,98 και 7,36 μονάδες αντίστοιχα, ενώ ο αριθμός του προσωπικού περιορίστηκε στα 605 άτομα από 873 που ήταν το 2021 

Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα εις νέον ενισχύθηκαν κατά 45,24% στα 33,916 εκατ. ευρώ. Από το σωρευμένο υπόλοιπο εις νέον της 31ης Δεκεμβρίου 2022, το διοικητικό συμβούλιο θα έχει μέρισμα 4 εκατ. ευρώ -στη χρήση του 2021 το μέρισμα που διανεμήθηκε ήταν 8 εκατ. ευρώ). 

Με τον Ορκωτό να αναφέρει ότι δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη 4,714 εκατ. ευρώ για απαιτήσεις σε καθυστέρηση. Κατά την εκτίμηση του Ορκωτού, για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 4,490 εκατ. ευρώ. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια του ενοποιημένου ισολογισμού εμφανίζονται αυξημένα κατά 4,490 εκατ. ευρώ.

Επίσης ο Ορκωτός αναφέρει πως στον λογαριασμό «Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις» του εταιρικού ισολογισμού περιλαμβάνεται και η αξία κτήσης μετοχών ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο συνολικού ποσού 4,8 εκατ. ευρώ, που εμφανίζει αρνητική καθαρή θέση, και ότι δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ολοσχερούς απομείωσης (υποτίμησης) της αξίας κτήσης αυτών των μετοχών, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v