Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CNL Capital: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως €1,1 εκατ.

Το ομολογιακό καλύπτεται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και επιμερίζεται σε δύο σειρές έκδοσης.

CNL Capital: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως €1,1 εκατ.

Η CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 14/12/2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη στις 19/12/2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και Ν.3156/2003, όπως ισχύουν, στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού έως €1.100.000,00, συνολικής διάρκειας ενός έτους, το οποίο καλύπτεται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και το οποίο επιμερίζεται σε δύο σειρές έκδοσης, ήτοι την Σειρά Α΄ και την Σειρά Β’.

Οι Ομολογίες εκδίδονται διαδοχικά, και ειδικότερα οι Ομολογίες Σειράς Α’, θα εκδοθούν εφάπαξ την 19/12/2023 και οι Ομολογίες Σειράς Β’, θα εκδοθούν εφάπαξ εντός χρονικής περιόδου από την 20/12/2023 έως την 24/12/2023.

Το ανωτέρω ομολογιακό δάνειο, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, έχει ως σκοπό την ενίσχυση της επενδυτικής στρατηγικής της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της και το καταστατικό της

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v