Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αυξάνει το ποσοστό της στο καζίνο Πάρνηθας η Intracom, deal με ΛΑΜΨΑ

Η Intracom Ventures εξαγοράζει το 25% της θυγατρικής της ΛΑΜΨΑ Selene Enterprises, που ελέγχει ποσοστό στη Regency Entertainment. Πώς θα υλοποιηθεί το deal.

Αυξάνει το ποσοστό της στο καζίνο Πάρνηθας η Intracom, deal με ΛΑΜΨΑ

Τη συμφωνία με την Intracom Ventures για την απόκτηση ποσοστού στην κυπριακή θυγατρική της που ελέγχει ποσοστό στη Regency Hellenic Investments ανακοίνωσε η ΛΑΜΨΑ, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες του Euro2day.gr

Ειδικότερα, η ΛΑΜΨΑ, σε συνέχεια των από 31.07.2023, 02.08.2023 και 06.11.2023 ανακοινώσεών της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η εταιρεία προέβη σήμερα, κατόπιν σχετικών διαπραγματεύσεων, στην υπογραφή συμβάσεως μετόχων (shareholders agreement) με την εταιρεία «Intracom Ventures Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (100% θυγατρική της εισηγμένης εταιρείας «Intracom Holdings Α.Ε.») σχετικά με την εκ μέρους της τελευταίας είσοδο κατά ποσοστό 25% στη μέχρι σήμερα 100% Κυπριακή θυγατρική μας «Selene Enterprises Company Limited», δια της οποίας θα πραγματοποιηθεί η ήδη ανακοινωθείσα και εγκεκριμένη απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία Regency Hellenic Investments S.A. μέσω συνδυασμένης απόκτησης του ποσοστού μετοχών (33,91%) που κατέχουν στην ως άνω εταιρεία τα πιστωτικά ιδρύματα ALPHA BANK, EUROBANK και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και του αντίστοιχου ποσοστού εκ του δανείου (Senior Facility Loan), που κατέχουν στην εταιρεία Regency Entertainment A.E. τα πιστωτικά ιδρύματα ALPHA BANK, EUROBANK και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Η συμμετοχή της Intracom Ventures AE στη Selene Enterprises Company Limited θα υλοποιηθεί μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, προκειμένου να καλύψει την αναλογία της (25%) στην εν γένει χρηματοδότηση της συναλλαγής, η δε συναφθείσα σύμβαση μετόχων μεταξύ της Εταιρείας μας και της «Intracom Ventures ΑΕ» ρυθμίζει καταλλήλως τις μετοχικές σχέσεις των μερών.

Υπενθυμίζεται ότι η ολοκλήρωση της εν γένει επένδυσης της Εταιρείας στην Regency Hellenic Investments A.E. τελεί υπό την αίρεση εγκρίσεως της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, τη λήψη τυχόν άλλων αναγκαίων κανονιστικών ή συμβατικών εγκρίσεων και την ταυτόχρονη απόκτηση του αντίστοιχου τμήματος μετοχών και δανείων, που κατέχουν οι πωλήτριες τράπεζες κατά τα ως άνω.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει άμεσα το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v