Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι δυο αλλαγές που «ανεβάζουν» την Epsilon Net

Σειρά εξωτερικών παραγόντων φαίνεται να ευνοεί την εισηγμένη, πέραν των βελτιωμένων οικονομικών επιδόσεων που αναμένονται από τα deals και τα νέα της προϊόντα. Οι καταλύτες.

Οι δυο αλλαγές που «ανεβάζουν» την Epsilon Net

Με θετικές προοπτικές ξεκίνησε το 2024 για τον όμιλο της Epsilon Net, καθώς πέρα από μια σειρά αναπτυξιακών ενεργειών του, φαίνεται να ευνοείται και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που επιβάλλονται από την Πολιτεία.

Μια ενδεικτική περίπτωση είναι η σταδιακή καθιέρωση της ψηφιακής κάρτας εργασίας (πρόσθετα έσοδα για τη θυγατρική του ομίλου που δραστηριοποιείται στο λογισμικό στον τομέα του HR). Ήδη από την αρχή της φετινής χρονιάς η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει καταστεί υποχρεωτική για τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, ενώ προβλέπεται πως μέσα στη χρονιά θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. στον τουρισμό μετά το τέλος του καλοκαιριού).

Μια δεύτερη θεσμική αλλαγή που ευνοεί τον όμιλο της Epsilon Net είναι η διεύρυνση του αριθμού των δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο σύστημα MyDATA με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Για παράδειγμα, μέσα στο 2024 αναμένεται να αρχίσουν να τηρούν ηλεκτρονικά τιμολόγια και βιβλία εσόδων-εξόδων στο MyDATA και οι αγρότες.

Ενισχυτικά επίσης στις δραστηριότητες του εισηγμένου ομίλου θα δράσει και η αύξηση των επαγγελματικών κατηγοριών που υποχρεώνονται να κατέχουν POS, με ενδεικτικό το παράδειγμα της υποχρεωτικής παρουσίας συστήματος ηλεκτρονικών συναλλαγών στις λαϊκές αγορές.

Πέραν όμως των αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο, η Epsilon Net προσδοκά βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις μέσα στο 2024 και για άλλους λόγους. Για παράδειγμα, οι εξαγορές που έλαβαν χώρα μέσα στο 2023 θα ενισχύσουν φέτος τα οικονομικά αποτελέσματα του εισηγμένου ομίλου σε δωδεκάμηνη βάση, πέρα από τα πρόσθετα ποσά που θα αποφέρουν τυχόν νέα deals, τα οποία θα ολοκληρωθούν κατά το τρέχον έτος.

Η αγορά επίσης αναμένει με ενδιαφέρον την παρουσίαση προϊόντων που θα δημιουργηθούν από τη συνεργασία της εισηγμένης εταιρείας και του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας και θα επικεντρώνονται στο χώρο του embedded finance.

Εκτός αυτών, η Epsilon Net θα εντείνει τις προσπάθειές της για την εκμετάλλευση συνεργειών και οικονομιών κλίμακας που προκύπτουν από τη συνεχή επέκταση των δραστηριοτήτων της σε επιμέρους κάθετες αγορές του επιχειρηματικού λογισμικού, καθώς από τη γενικότερη τάση ψηφιοποίησης των εργασιών των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα.

Στο εννεάμηνο του 2023, η Epsilon Net είχε εμφανίσει αύξηση του κύκλου εργασιών της από τα 45,72 στα 59,45 εκατ. ευρώ, διεύρυνση του προσαρμοσμένου EBITDA από τα 13,72 στα 17,9 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 15,7 εκατ. ευρώ έναντι 5,79 εκατ. ευρώ (+172%),όπου όμως ένα κονδύλι ύψους 2,03 εκατ. ευρώ θα πρέπει να θεωρηθεί ως μη επαναλαμβανόμενο (προήλθε από την πώληση του 40% της SingularLogic στην Space Hellas). Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2023 ο εισηγμένος όμιλος διέθετε θετικό καθαρό ταμείο (Net Cash) της τάξεως των 8,45 εκατ. ευρώ.

Με βάση το τριετές business plan 2023-2025, για τη χρήση του 2025 η Epsilon Net έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη κύκλου εργασιών ύψους 150 εκατ. ευρώ και περιθωρίου EBITDA 30%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v