Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Premia: Λύση συμφωνίας μετόχων μεταξύ Sterner Stenhus Greece AB και Nequiter Invest AB

Η λύση της συμφωνίας δεν αλλάζει την μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, σημειώνει η Premia.

Premia: Λύση συμφωνίας μετόχων μεταξύ Sterner Stenhus Greece AB και Nequiter Invest AB

Η PREMIA PROPERTIES, ανακοινώνει κατόπιν σχετικών ενημερώσεων που έλαβε την 25.01.2024 από τους Sterner Stenhus Holding AB, την Nequiter Invest AB, τον κ. Ηλία Γεωργιάδη και τον κ. Jan Gösta Lennart Lindeberg ότι στις 22.01.2024 υπεγράφη συμφωνία λύσης της από 27.07.2020 συμφωνίας που είχε υπογραφεί μεταξύ της Sterner Stenhus Greece AB και της Nequiter Invest AB δυνάμει της οποίας είχε συμφωνηθεί ότι η τελευταία θα ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει στην Εταιρεία υπέρ της εκλογής των προσώπων που ορίζονται από την Sterner Stenhus Greece AB στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καθώς και ότι εν γένει θα ασκεί τα δικαιώματά ψήφου που κατέχει στην Εταιρία κατά τρόπο συνεπή προς τις προτάσεις της Sterner Stenhus Greece AB.

Συνεπεία της ανωτέρω συμφωνίας η οποία λύθηκε, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που ήλεγχε η Sterner Stenhus Greece AB σε συνδυασμό με τη Nequiter Invest AB ανερχόταν στο 51,57% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Sterner Stenhus Greece AB (η οποία ελέγχεται από την Sterner Stenhus Holding AB η οποία ελέγχεται από τον κ. Ηλία Γεωργιάδη) ανέρχεται στο 41,62% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ενώ σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση, η Sterner Stenhus Greece AB κατείχε άμεσα ποσοστό 40,87%).

Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Nequiter Invest AB (η οποία ελέγχεται από τον κ. Jan Gösta Lennart Lindeberg) ανέρχεται στο 10,70% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και παραμένει ίδιο με την τελευταία γνωστοποίηση. Η λύση της συμφωνίας δεν αλλάζει την μετοχική σύνθεση της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v