Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εργο ελληνικοποίησης SAP για την Tarkett Ελλάδας από την SingularLogic

Το έργο περιλάμβανε μελέτη, προσαρμογή και παραμετροποίηση του συστήματος SAP στις φορολογικές και λογιστικές λειτουργίες για την συμμόρφωσή του με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Εργο ελληνικοποίησης SAP για την Tarkett Ελλάδας από την SingularLogic

Η SingularLogic, πιστοποιημένος συνεργάτης της SAP, ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο ελληνικοποίησης της λύσης SAP για την Tarkett Ελλάδας, μέλος του Ομίλου Tarkett, εταιρεία που δραστηριοποιείται σε λύσεις επένδυσης δαπέδων και επιφανειών με εμπειρία 140 ετών και παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση το έργο περιλάμβανε τη μελέτη, την προσαρμογή και την παραμετροποίηση του συστήματος SAP στις απαραίτητες φορολογικές και λογιστικές λειτουργίες, με τη χρήση βέλτιστων πρακτικών, για την πλήρη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Το έργο ολοκληρώθηκε έγκαιρα, μέσα στο προσυμφωνημένο χρονικό πλαίσιο. Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας αποτέλεσε η αρμονική συνεργασία των στελεχών και των δύο εταιρειών. Η SingularLogic θα παρέχει συνεχή υποστήριξη στην Tarkett Ελλάδας, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.

Η SingularLogic, μέλος του Ομίλου Space Hellas, διαθέτει εκτενή τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση έργων SAP. Με το άριστα καταρτισμένο και πιστοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό της και την εφαρμογή δοκιμασμένων μεθοδολογιών και διαδικασιών, παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με ακρίβεια και συνέπεια. Αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και δικαίωσαν την εμπιστοσύνη της Tarkett Ελλάδας στη SingularLogic.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v