Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανεβάζει τζίρους η CPI, αυξημένη ζήτηση λόγω Ταμείου Ανάκαμψης

Οφελος από την κινητικότητα στα έργα πληροφορικής του Ταμείου Ανάκαμψης για την εισηγμένη. Γιατί δεν αναμένεται αντίστοιχη βελτίωση στα κέρδη. Τα σχέδια της διοίκησης.

Ανεβάζει τζίρους η CPI, αυξημένη ζήτηση λόγω Ταμείου Ανάκαμψης

Ανοδικά εξελίσσεται η πορεία της CPI καθώς η πρόοδος που σημειώνεται στη διαδικασία «τρεξίματος» των έργων πληροφορικής του Ταμείου Ανάκαμψης έχει αρχίσει σταδιακά να μετουσιώνεται σε αυξημένη ζήτηση για την εισηγμένη εταιρεία.

Ειδικότερα, κατά το πρώτο μισό της τρέχουσας χρήσης που ολοκληρώνεται κάθε 30η Ιουνίου, η CPI σημείωσε άνοδο γύρω ή και λίγο πάνω από το 10% σε ότι αφορά το μέτωπο των εσόδων, παρά το γεγονός ότι κάποιες εργασίες της καθυστέρησαν και μεταφέρθηκαν στο 2024.

Ωστόσο, παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών και την εξέλιξη των λειτουργικών της επιδόσεων σύμφωνα με τους στόχους, δεν φαίνεται πως η άνοδος των εσόδων θα περάσει στην «κάτω γραμμή» των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης (δεύτερο μισό του 2023) εξ’ αιτίας:

α) Του υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης, ως αποτέλεσμα της πορείας του Euribor.

β) Της διόγκωσης του κονδυλίου των αποσβέσεων (επακόλουθο των υλοποιούμενων επενδύσεων).

γ) Των αυξήσεων στις αμοιβές του προσωπικού και των γενικότερων επιπτώσεων του πληθωρισμού.

δ) Της ιδιαιτερότητας της εταιρείας, να εμφανίζει κατά το πρώτο μισό κάθε χρήσης, ποσοστό δαπανών υψηλότερο από το 50% του συνόλου της δωδεκάμηνης περιόδου.

Πάντως, το δεύτερο μισό της τρέχουσας χρήσης (α’ εξάμηνο του 2024) αναμένεται ακόμη καλύτερο από το πρώτο τόσο εξ’ αιτίας της προσδοκίας για υψηλότερα έσοδα, όσο και επειδή οι δαπάνες της εισηγμένης θα είναι αναλογικά χαμηλότερες. Έτσι, η εικόνα στο σύνολο της χρήσης θα είναι σαφώς καλύτερη από αυτό του πρώτου εξαμήνου.

Η CPI έχει αναλάβει σημαντικές εργασίες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και κάποια έργα του δημοσίου, είτε απ’ ευθείας, είτε ως υπεργολάβος.

Γενικότερα, η διοίκηση έχοντας προχωρήσει σε επενδύσεις και διευρύνοντας τη γκάμα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της, θα επιδιώξει να εκμεταλλευθεί την διόγκωση της ζήτησης που προβλέπεται να σημειωθεί στον κλάδο της πληροφορικής, όπως αυτή θα προκύψει τόσο μέσα από την υλοποίηση δημόσιων έργων (βλέπε κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης) όσο και μέσα από τη διαδικασία ψηφιοποίησης των εργασιών των εγχώριων επιχειρήσεων.

Κατά την προηγούμενη χρήση που έληξε στις 30/6/2023 η CPI είχε σημειώσει:

• Άνοδο κύκλου εργασιών από τα 18 στα 18,56 εκατ. ευρώ.

• Αύξηση των ιδίων κεφαλαίων από τα 2,9 στα 3,07 εκατ. ευρώ.

• Ζημιογόνο καθαρό αποτέλεσμα (-123 χιλ. έναντι κερδών 207 εκατ. ευρώ) επηρεασμένο κατά -219 χιλ. από το λογιστικό χειρισμό που αφορά την έκδοση stock options στα στελέχη της εταιρείας. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα «πλασματικό έξοδο» που αποσκοπεί μόνο στην ενημέρωση των μετόχων και δεν μεταβάλλει στο παραμικρό, ούτε τη ρευστότητα, ούτε την καθαρή θέση, ούτε τα περιουσιακά στοιχεία, ούτε και τις υποχρεώσεις της CPI.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v