Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ολοι οι όροι του προγράμματος εθελούσιας εξόδου της Eurobank

Ποιοι μπορούν να επιλέξουν εφάπαξ και ποιοι αναγκαστική άδεια 2, 5 και 7 χρόνια. Πού φτάνει το μέγιστο ποσό αποζημίωσης ανά κατηγορία. Ποιες είναι οι υπόλοιπες παροχές.

Ολοι οι όροι του προγράμματος εθελούσιας εξόδου της Eurobank

Σε ισχύ τέθηκε το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της Eurobank, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου. Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των παρακάτω παροχών:

1. ΕΦΑΠΑΞ

Παροχή ενός συνολικού ποσού (Εφάπαξ), που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους. Το σύνολο των χρηματικών παροχών που θα λάβουν οι δικαιούχοι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με την επιλογή αυτή, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Βασική Παροχή: Καταβολή 40 μηνιαίων μισθών / αντιμισθίας

(β) Παροχή βάσει τέκνων: Καταβολή επιπλέον 4 μηνιαίων μισθών / αντιμισθίας για κάθε τέκνο, το οποίο κατά την 31.01.2024 δεν θα έχει συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του (δηλαδή με ημερομηνία γέννησης από 1.02.2002 και μετά).

(γ) Παροχή βάσει Μονάδας Εργασίας: Καταβολή επιπλέον 15 μηνιαίων μισθών / αντιμισθίας σε όσους Εργαζόμενους /Δικηγόρους απασχολούνταν κατά την 31.01.2024 στις Μονάδες του Ομίλου της παραγράφου 3.Α.4 (σ.σ. δείτε στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό) καθώς και σε όλες τις Μονάδες των Κεντρικών Εργασιών και Λειτουργιών Ομίλου, εξαιρουμένης της Μονάδας Group Investment Products Operations.

(δ) Παροχή Ειδικών Μονάδων: Καταβολή επιπλέον μηνιαίων μισθών / αντιμισθίας ίσων με το 50% του συνόλου των μισθών / αντιμισθίας που προκύπτει από το άθροισμα των (α)+(β)+(γ) για όσους Εργαζόμενους / Δικηγόρους απασχολούνταν κατά την 31.01.2024 στις Μονάδες του Ομίλου όπως περιγράφονται στην παράγραφο 3.Α.4.

2. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ

Παροχή μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και απόδοση των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών στους ασφαλιστικούς φορείς για τα επόμενα 2 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του Εφάπαξ ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της Αναγκαστικής Άδειας.

3. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 5 ΕΤΩΝ

Αποκλειστικά οι Εργαζόμενοι/ Δικηγόροι που είναι γεννημένοι πριν την 01.01.1972, και όσοι ανεξαρτήτως ηλικίας ανήκουν στις Μονάδες της παραγράφου 3.Α.4. (σ.σ. δείτε στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό) θα έχουν την εξής επιπλέον επιλογή:

Παροχή σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και απόδοση των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών στους ασφαλιστικούς φορείς για τα επόμενα 5 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του Εφάπαξ ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της Αναγκαστικής Άδειας.

4. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 7 ΕΤΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αποκλειστικά οι Εργαζόμενοι (εξαιρούνται οι Δικηγόροι και οι Εργαζόμενοι που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς μερικής απασχόλησης) που είναι γεννημένοι πριν την 01.01.1972, και όσοι ανήκουν στις Μονάδες της παραγράφου 3.Α.4. (ανεξαρτήτως ηλικίας) θα έχουν την εξής επιπλέον επιλογή:

Παροχή σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και απόδοση των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών στους ασφαλιστικούς φορείς για τα επόμενα 7 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του Εφάπαξ ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της Αναγκαστικής Άδειας, και ένταξη σε καθεστώς μερικής απασχόλησης (5 ωρών ημερησίως, ήτοι 25 ωρών εβδομαδιαίως).

* Δείτε όλους τους όρους και τις ανταμοιβές στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v