Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lamda Development: Συστάθηκε Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σκοπός της Επιτροπής είναι η παροχή συνδρομής στο Δ.Σ. σε ό,τι αφορά την ενίσχυση και εποπτεία της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της Εταιρείας και του Ομίλου για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Lamda Development: Συστάθηκε Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. («Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ανακοινώνει ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση του την 07.02.2024, συστάθηκε Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης («Επιτροπή»), αποτελούμενη από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. και στελέχη της Εταιρείας.

Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής και αποτελείται από τα εξής μέλη:

  • Καλυψώ-Μαρία Νομικού, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  • Στέφανος Κοτσώλης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  • Χαρίτων Κυριαζής, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  • Αλέξανδρος Δημακόπουλος, Μέλος, Σύμβουλος Διοίκησης της Εταιρείας
  • Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, Μέλος, Chief Operating Officer της Εταιρείας

Σκοπός της Επιτροπής είναι η παροχή συνδρομής στο Δ.Σ. σε ό,τι αφορά την ενίσχυση και εποπτεία της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της Εταιρείας και του Ομίλου για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v