Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Έσπασε το ρόδι του Ηρακλή ΙΙΙ η Πειραιώς

Η τιτλοποίηση Sunrise III μετά από αναμονή μηνών έλαβε την κρατική εγγύηση και ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση. Ελαβε αναγνώριση σημαντικής μεταβίβασης κινδύνου.

Έσπασε το ρόδι του Ηρακλή ΙΙΙ η Πειραιώς

Το ρόδι του τρίτου προγράμματος κρατικής εγγυοδοσίας επί ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Ηρακλής ΙΙΙ) έσπασε η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς όπως προκύπτει από την ανακοίνωση αποτελεσμάτων έλαβε έγκριση υπαγωγής της τιτλοποίησης Sunrise III.

Η Πειραιώς είχε αναπροσαρμόσει τη σειρά των τριών τάξεων ομολογιών, που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, εγγράφοντας πρόσθετες προβλέψεις 30 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2022, ώστε να πληροί τις νέες προδιαγραφές της Eurostat και επομένως να μην κινδυνεύει να προσμετρηθεί στο χρέος η κρατική εγγύηση. Παρά ταύτα, η έγκριση υπαγωγής στον Ηρακλή ΙΙ καθυστέρησε και εν συνεχεία το πρόγραμμα έληξε.

Τελικώς, η έγκριση ήρθε με τον Ηρακλή ΙΙΙ. Η τράπεζα ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Sunrise III, σε Intrum AΒ και Waterwheel Capital Management. Η Πειραιώς διακράτησε το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας καθώς και το σύνολο των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Τέλος, έλαβε αναγνώριση σημαντικής μεταβίβασης κινδύνου (Significant Risk Transfer «SRT») και προχώρησε σε αποαναγνώριση του χαρτοφυλακίου.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει περίπου 37 χιλιάδες δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων συνολικής λογιστικής αξίας προ προβλέψεων 0,5 δισ. ευρώ (σ.σ. στοιχεία 31/12/2021).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v