Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στον «Ηρακλή» εντάχθηκε το Frontier II της Εθνικής

Η τράπεζα διακρατεί το 100% των senior ομολογιών καθώς και το 5% των Mezzanine και Junior τίτλων, ενώ το 95% διατίθεται σε επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bracebridge Capital.

Στον «Ηρακλή» εντάχθηκε το Frontier II της Εθνικής

Η Εθνική Τράπεζα («ΕΤΕ»), σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 29ης Ιουλίου 2022, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της συναλλαγής “Frontier ΙΙ”, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο επί των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4649/2019 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για το Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής».

Η συναλλαγή αφορά την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνολικής λογιστικής αξίας ~€1δισ. Η ΕΤΕ διακρατεί το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ενώ το 95% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας διατίθεται σε επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bracebridge Capital, LLC.

Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής (Arranger) της συναλλαγής, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance LLP και Καρατζά & Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v