Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Η Maria Semedalas νέο μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου ανασυγκροτήθηκε σε σώμα.

Πειραιώς: Η Maria Semedalas νέο μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (εφεξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε συνέχεια της από 22.02.2024 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την εκλογή της κας Maria Semedalas (Μαρία Συμιγδαλά) ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Francesca Tondi, η Επιτροπή Ελέγχου της ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κατά την από 23.02.2024 συνεδρίασή της ως εξής:

Πρόεδρος

Anne Weatherston, του John, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος

Σολομών Μπεράχας, του Αλβέρτου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλη

Karel De Boeck, του Gerard, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

David Hexter, του Richard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Maria Semedalas (Μαρία Συμιγδαλά) του Ηλία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Περικλής Δοντάς, του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος του ΤΧΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v