Στον Δημήτρη Καραγιώργο (iatronet.gr)

Ο Christian Rodseth, managing director της Janssen ΕλλάδοςΠολωνίας και Ρουμανίας και εκλεγμένος αντιπρόεδρος του PhARMA Innovation Forum Greece (PIF), διαθέτοντας ένα ποικίλο επιχειρηματικό υπόβαθρο, καθώς και πολυετή εμπειρία στη φαρμακευτική αγορά, παραχώρησε μια διεξοδική συνέντευξη στο iatronet.gr.

Μίλησε για τη συνεισφορά της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία, των καινοτόμων φαρμάκων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και το αποτύπωμά τους στην ευρύτερη κοινωνία.

Κύριε Rodseth, στους 18 μήνες που δραστηριοποιήστε στην ελληνική φαρμακευτική αγορά, ποιο είναι το πιο θετικό που έχετε παρατηρήσει και ποιο είναι το πιο αρνητικό;

Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στην Ελλάδα, έχω αντιληφθεί ότι τόσο η ελληνική οικονομία όσο και οι Έλληνες πολίτες έχουν περάσει αρκετά χρόνια σε κρίση, αντιμετωπίζοντας περιορισμούς και δυσκολίες σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας. Προφανώς, η κρίση επηρέασε δραστικά και τη Δημόσια Υγεία και ευτυχώς θετικές μεταρρυθμίσεις έχουν υλοποιηθεί. Παραδείγματος χάριν, μια τέτοια είναι η μεταρρύθμιση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η οποία αποσκοπούσε στον καλύτερο έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης περιορίζοντας τις σπατάλες.

Σε αυτή την κατεύθυνση και με αυτό το σκεπτικό εργαζόμαστε και εμείς, η Janssen, όντας μέλος του PhARMA Innovation Forum (PIF), προκειμένου να υποστηρίξουμε τέτοιες μεταρρυθμίσεις, που ενισχύουν την ανάπτυξη της χώρας. Στηρίζουμε τον θεσμικό εκσυγχρονισμό που αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της αμεσότερης ανταπόκρισης στις ανάγκες των ασθενών είτε από την πλευρά της πολιτείας είτε από την πλευρά μας ως φαρμακευτική βιομηχανία.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία είναι το γεγονός ότι η πολιτεία επιχορηγεί μόνο 3 από τα 7 συνταγογραφούμενα προϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι η βιομηχανία είναι ο κύριος πάροχος φαρμάκων στο ευρύ κοινό. Αυτό δεν είναι βιώσιμο και θέτει σε κίνδυνο την ικανότητά μας να παρουσιάσουμε νέα καινοτόμα φάρμακα που σώζουν ζωές στο μέλλον. Τούτων δοθέντων, παραμένουμε προσηλωμένοι στην εξεύρεση τρόπων υποστήριξης της πρόσβασης σε καινοτόμα φάρμακα.

Η ελληνική οικονομία κινείται με πολύ ευνοϊκή δυναμική, λαμβάνοντας πρόσφατα την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα. Ποια είναι η συνεισφορά της φαρμακευτικής βιομηχανίας στη βελτίωση των δεικτών και στην ποιότητα ζωής των Ελλήνων;

Εμείς, ως PIF, προσφέρουμε, εδώ και χρόνια, στην ανοδική τροχιά της ελληνικής οικονομίας με επενδύσεις σχεδόν 4 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2019 - 2021, με τη μορφή άμεσων εισφορών μέσω υποχρεωτικών επιστροφών, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,8% του ΑΕΠ. Ταυτόχρονα διασφαλίζουμε 4.100 θέσεις εργασίας επιστημονικού προσωπικού και υψηλής ποιότητας στελεχών, ενώ συγχρόνως πραγματοποιούμε δεκάδες χιλιάδες κλινικές μελέτες.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι είμαστε σημαντικός παράγοντας στην εξίσωση, η οποία ανέδειξε την αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό, συνεισφέροντας στην αύξηση της ελκυστικότητάς της ως επενδυτικός προορισμός στο διεθνές περιβάλλον.

Πέραν αυτού, οι καινοτόμες θεραπείες για ασθένειες όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης, η ηπατίτιδα C, η Covid-19, βελτιώνουν την ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής των πολιτών συνεισφέροντας το 44% της συνολικής αύξησης της μακροζωίας που επιτεύχθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Συμμετέχουμε, προσφέρουμε και υπηρετούμε το υπέρτατο αγαθό της Υγείας, παρά το ασφυκτικό περιβάλλον για τις καινοτόμες εταιρείες και τις δυσβάστακτες υποχρεωτικές επιστροφές προς το κράτος, που πλέον καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη τη λειτουργία και βιωσιμότητά μας στη χώρα.

Τι είναι αυτό που θα ζητούσατε αύριο από την πολιτεία, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συμβολή των φαρμακευτικών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη βελτίωση της Υγείας των Ελλήνων;

Θέλουμε να ζητήσουμε από την πολιτεία να συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί μας ούτως ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα.  (σ.σ. Η πολιτεία) Να υποστηρίξει την ιδέα της σύναψης πολυετούς πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης και της βιομηχανίας: "Αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές της 1)  Δικαιοσύνης, για την ύπαρξη συνυπευθυνότητας μεταξύ κράτους και βιομηχανίας στη χρηματοδότηση των φαρμάκων, της  2) Προβλεψιμότητας, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος δια μέσω ενός ανώτατου επιπέδου υποχρεωτικών επιστροφών και της 3) Υπευθυνότητας, για τη  διαχείριση των επενδύσεων στο φάρμακο μέσω της παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης σε πραγματικό χρόνο". Ένα τέτοιο πλαίσιο δημιουργεί τη συνθήκη ενός εποικοδομητικού διαλόγου, ο οποίος θα υποστηρίξει την πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα για όλους. Είναι καθήκον και ευθύνη μας να συνεργαστούμε για ένα δίκαιοβιώσιμο και αποτελεσματικό Σύστημα Υγείας.

Θεωρείτε πως είναι υψηλή η φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα; Υπάρχει χώρος για τα καινοτόμα φάρμακα ή απειλούν τη βιωσιμότητα του συστήματος Υγείας;

Σύμφωνα με μια πρόσφατη στατιστική έκθεση του ΟΟΣΑ για την Υγεία, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 23η θέση μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τις κατά κεφαλήν δαπάνες Υγείας. Επομένως, είναι σαφές ότι η Ελλάδα υστερεί σε σχέση με τις αντίστοιχες χώρες της ΕΕ. Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει η ευκαιρία για την κοινωνία να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση στη φαρμακευτική καινοτομία.

Τα καινοτόμα φάρμακαβελτιώνουν την ποιότητα ζωής, παρατείνουν, και σε πολλές περιπτώσεις, σώζουν ζωές.  Αυτό πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο ασθενής έχει πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα όταν τα χρειάζεται.  Το σωστό φάρμακο, τη σωστή στιγμή.