Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤτΕ: Αυξήθηκε κατά 720 εκατ. ευρώ το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιριών το Q4

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 3,7% και διαμορφώθηκε στα 20.288 εκατ. ευρώ, έναντι 19.568 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την ΤτΕ.

ΤτΕ: Αυξήθηκε κατά 720 εκατ. ευρώ το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιριών το Q4

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 720 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 20.288 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2023.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 74 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 957 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2023.

καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού μειώθηκαν κατά 42 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 734 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 32 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 223 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 4,7% το δ΄ τρίμηνο του 2023, έναντι 5,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα 10.557 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2023, έναντι 10.201 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των αποτιμήσεων τόσο των κυβερνητικών ομολόγων των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ όσο και του Ελληνικού Δημοσίου. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 52,0% το δ΄ τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 5.398 εκατ. ευρώ, έναντι 4.965 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 26,6%, έναντι 25,4% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται τόσο σε αγορές μεριδίων λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ όσο και σε άνοδο των αποτιμήσεών τους.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας μειώθηκε στα 881 εκατ. ευρώ, έναντι 916 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε πωλήσεις ελληνικών μετοχών, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την άνοδο των τιμών τους. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού μειώθηκε στο 4,3% έναντι 4,7% το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν στα 3.351 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2023, έναντι 3.494 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 836 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 15.211 εκατ. ευρώ. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής αυξήθηκαν κατά 772 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 11.699 εκατ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών αυξήθηκαν κατά 64 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.512 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων το 76,9% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v