Κατά 19,2% μειώθηκε η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2022 στα ΕΛΤΑ

Στον όμιλο υλοποιούμε έργα που αποσκοπούν στην αναδιοργάνωση του δικτύου, στην αυτοματοποίηση διαδικασιών, στην ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών και στην αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη, δήλωσε ο CEO των ΕΛΤΑ. Δείτε την Έκθεση Βιωσιμότητας.

Κατά 19,2% μειώθηκε η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2022 στα ΕΛΤΑ

Ο Όμιλος ΕΛΤΑ δημοσιεύει την πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (δεύτερη για τα ΕΛΤΑ και πρώτη για την ΕΛΤΑ Courier) με έτος αναφοράς το 2022, επιδιώκοντας να ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις επιδράσεις που δημιουργεί, ή ενδέχεται να δημιουργήσει, στο περιβάλλον, τους ανθρώπους και την οικονομία και να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας βάσης σύγκρισης των επιδόσεών του σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της Έκθεσης έγινε, για πρώτη φορά για τις εταιρείες του Ομίλου ΕΛΤΑ, ανάλυση διπλής ουσιαστικότητας (inside-out & outside–in) από την οποία αναδείχθηκαν τα ουσιαστικά θέματα για τον Όμιλο, ανά πυλώνα ESG.

Η Έκθεση καταγράφει βελτίωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης σε σχέση με το 2021, αποτυπώνει το μέγεθος του Ομίλου και τους εσωτερικούς δείκτες επίδοσης, περιγράφει τις πολιτικές ορθής διακυβέρνησης και τους τρόπους με τους οποίους ο Όμιλος παραμένει σε επαφή με την κοινωνία.

Ο Γρηγόρης Σκλήκας, Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, δήλωσε σχετικά:

«Στον Όμιλο ΕΛΤΑ υλοποιούμε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης με ένα ευρύ σύνολο έργων που αποσκοπούν στην αναδιοργάνωση του δικτύου, στην αυτοματοποίηση διαδικασιών, στην ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών, στην αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη. Το 2022 πορευτήκαμε στην υλοποίηση αυτού του πλάνου, σε ευθυγράμμιση με τα κριτήρια ESG, ενσωματώνοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στις αποφάσεις μας και έχοντας ως γνώμονα την αποτελεσματική διαχείριση των επιδράσεών μας στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Η παρούσα Έκθεση είναι η απεικόνιση των δραστηριοτήτων μας με μετρήσιμες αποδόσεις αλλά και η δέσμευσή μας για τα μελλοντικά μας βήματα, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες του μέλλοντος, μέσω της βιώσιμης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.»

Η Έκθεση συντάχθηκε με αναφορά (with reference) στα πρότυπα GRI Standards 2021, λαμβάνοντας υπόψη τα κλαδικά πρότυπα Air Freight & Logistics (έκδοση 2018-10) από το SASB (Sustainability Accounting Standards Board) και σε εναρμόνιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ. Σημειώνεται ότι είναι το αποτέλεσμα Oμιλικής Συμφωνίας του Υπερταμείου για την κατάρτιση εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2022 για όλες τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του.

*Δείτε ολόκληρη την έκθεση στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v