ΕΧΑΕ: Αύξηση 58% στα καθαρά κέρδη το 2023, διανέμει μέρισμα €0,24

Στα 13 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη έναντι 8,2 εκατ. το 2022. Αύξηση 52% στα EBITDA στα 19 εκατ. ευρώ. "Το 2023 ήταν έτος ισχυρών επιδόσεων για τον Όμιλο", σημείωσε ο CEO, Γιάννος Κοντόπουλος.

ΕΧΑΕ: Αύξηση 58% στα καθαρά κέρδη το 2023, διανέμει μέρισμα €0,24

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 24,6% και κερδοφορίας κατά 58,5% ανακοίνωσε  μεταξύ άλλων, η ΕΧΑΕ στο πλαίσιο των οικονομικών αποτελεσμάτων 2023

Βασικά Σημεία Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2023

• Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 24,6% σε σχέση με το 2022. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €47,1 εκ. (έναντι €37,8 το 2022).

• Αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά 9,2%. Το σύνολο του κόστους διαμορφώθηκε σε €26,2 εκ. έναντι €24,0 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Αύξηση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
(EBITDA) κατά 52,0% σε σχέση με το 2022. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €19,0 εκ. έναντι €12,5 εκ. το 2022.

• Aύξηση των ενοποιημένων κερδών μετά από φόρους κατά 58,5% σε σχέση με το 2022. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα €13,0 εκ. έναντι €8,2 εκ. το 2022.

• Διανομή Μερίσματος €0,24 ανά μετοχή, αυξημένου κατά 60% σε σχέση με το μέρισμα χρήσης 2022.

Η Εικόνα της Αγοράς το 2023

• Ο Γενικός Δείκτης της Κύριας Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το 2023 αυξημένος κατά 39,1% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

• Ο Γενικός Δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε αύξηση το 2023 κατά 65,7% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

• Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα €1,74 δισ., καταγράφοντaς άνοδο κατά 50,0%
έναντι του 2022.

• Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €111,0 εκ. διαγράφοντας αύξηση κατά 50,6%
σε σχέση με το 2022 (€73,7 εκ.)

• Η μέση Κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 27,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση Κεφαλαιοποίηση του 2022 (€80,7 δισ. έναντι €63,3 δισ.).

• Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου παρέμεινε υψηλή, και
διαμορφώθηκε σε 64,4% το 2023 από 63,6% το 2022.

• Ο όγκος συναλλαγών στην Αγορά Παραγώγων αυξήθηκε κατά 26,9% στα 44,4 χιλ. συμβόλαια ημερησίως, από 35,0 χιλ. συμβόλαια το 2022.

Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιώργο Χαντζηνικολάου

Παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις που συνεχίστηκαν το 2023 στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή μας, η ελληνική οικονομία διατήρησε την αναπτυξιακή της δυναμική. Επιπλέον, η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας της χώρας, έπειτα από περισσότερο από μια δεκαετία, έχει συντελέσει στην διαμόρφωση ενός ιδιαίτερα ευνοϊκού περιβάλλοντος για την περαιτέρω προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τον σημαίνοντα θεσμικό του ρόλο στην ελληνική οικονομία και με  αφετηρία το θετικό οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να δημιουργεί αξία, προσελκύοντας νέες εταιρίες προς εισαγωγή, συνεισφέροντας στην άντληση αναπτυξιακών κεφαλαίων για τη χώρα και δημιουργώντας νέες επενδυτικές ευκαιρίες για Έλληνες και ξένους επενδυτές.

Η συνεχιζόμενη υλοποίηση της στρατηγικής μας αποτυπώνεται στα ιδιαίτερα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το 2023, όπως η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας μας, καθώς και η εξαιρετική επίδοση των διαφόρων δεικτών της αγοράς μας, θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω αναπτυξιακή μας πορεία. Στο πλαίσιο αυτό, το 2023 αποτέλεσε μια χρονιά πολύ σημαντικών εξελίξεων, με την υλοποίηση πολλών στρατηγικών πρωτοβουλιών που στόχευαν στην προβολή και ανάδειξη των προοπτικών της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της κεφαλαιαγοράς μας, στην επένδυση σε νέες υπηρεσίες και προϊόντα, καθώς και στην περαιτέρω βελτίωση των ψηφιακών υποδομών μας.

Το 2024, ο Όμιλος θα συνεχίσει να υλοποιεί ένα σύνθετο πρόγραμμα δράσεων με στόχο την συνεχιζόμενη ανάπτυξή του, την προσέλκυση νέων εταιρειών αλλά και επενδυτών και την γενικότερη ενίσχυση του κύρους και της εικόνας του.

Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γιάννο Κοντόπουλο

Το 2023 ήταν ένα έτος ισχυρών επιδόσεων για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η σημαντικότατη αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας μας, η ανάδειξη στις κορυφαίες θέσεις της διεθνούς κατάταξης όσον αφορά την απόδοση του Γενικού Δείκτη, αλλά και οι αξιοσημείωτες επιδόσεις όλων των άλλων δεικτών της αγοράς μας, επιβεβαιώνουν την συνεχιζόμενη αναπτυξιακή δυναμική του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την ισχυροποίηση της θέσης του στον διεθνή επενδυτικό χάρτη.

Οι επιδόσεις αυτές είναι το αποτέλεσμα της υλοποίησης της στρατηγικής μας για δεύτερη χρονιά, η οποία βασίζεται σε 5 άξονες, με έμφαση στην εξωστρέφεια και στην επένδυση στην ψηφιακή καινοτομία για την ενίσχυση της συναλλακτικής δραστηριότητας. Η διοργάνωση για πρώτη φορά μιας σειράς επενδυτικών συνεδρίων σε μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις αλλά και στις ΗΠΑ σε συνεργασία με κορυφαίους επενδυτικούς οίκους, καθώς και πολλών άλλων στοχευμένων δράσεων με στόχο την προβολή των προοπτικών της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχουν ήδη αποφέρει καρπούς, συντελώντας στη διαμόρφωση των ιδιαίτερα θετικών επιδόσεων και του αυξημένου ενδιαφέροντος από διεθνείς επενδυτές.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του έτους αναλάβαμε σημαντικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του κύρους των αγορών μας. Παράλληλα, παραμένοντας προσηλωμένοι στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, προχωρήσαμε με ιδιαίτερη επιτυχία στην δημιουργία του ATHEX ESG Data Portal, αναδεικνύοντας τον θεσμικό ρόλο του Χρηματιστηρίου για την υιοθέτηση των αρχών του ESG από τις εισηγμένες εταιρείες. Το 2024 συνεχίζουμε να εργαζόμαστε συντονισμένα για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς μας, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας. Μέσα από ένα πολυδιάστατο σύνολο δράσεων και πρωτοβουλιών, συνεχίζουμε να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες μας, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

*Αναλυτικά τα αποτελέσματα 2023 της ΕΧΑΕ, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v