Dimand: Δωρεάν διάθεση μετοχών σε στελέχη και προσωπικό

Το ανώτατο όριο των μετοχών που πρόκειται να χορηγηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, ανέρχεται σε 150.000 ίδιες μετοχές.

Στην από 07.09.2022 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «DIMAND», (εφεξής, η «Εταιρεία»), αποφασίσθηκε η θέσπιση ενός Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών (εφεξής, το «Πρόγραμμα», ή η «Δωρεάν Διάθεση») σε αναγνώριση της προσφοράς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και των προσώπων που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση στην αναπτυξιακή της πορεία.

Συγκεκριμένα, δυνάμει της ως άνω απόφασης, εγκρίθηκε η απόκτηση από την Εταιρεία έως εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου), σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, με κατώτατο όριο της αξίας απόκτησης 10,00 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατο όριο της αξίας απόκτησης 17,50 ευρώ ανά μετοχή και η δωρεάν διάθεση των μετοχών αυτών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή στο προσωπικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών ή αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά στην Εταιρεία σε συνεχή βάση και των οποίων τις ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλει η Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018.

Εν συνεχεία, δυνάμει της από 22.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η διάθεση των ιδίων μετοχών στους δικαιούχους να πραγματοποιηθεί τμηματικά με απώτατη ημερομηνία διάθεσης την 30.06.2024.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της από 22.06.2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, όπως και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτής απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την από 02.04.2024 συνεδρίασή του, καταρτίσθηκε το παρόν.

1. Στόχοι – Σκοπός της Δωρεάν Διάθεσης

Η θέσπιση του Προγράμματος εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αποδοχών και παροχών και αποτελεί μέρος των μακροχρόνιων κινήτρων που δίνονται σε στελέχη και συνεργάτες της Εταιρείας. Κύριος στόχος της Δωρεάν Διάθεσης είναι η επιβράβευση στελεχών και συνεργατών της Εταιρείας για τη συμβολή τους στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της και η ενίσχυση της αφοσίωσης και εμπιστοσύνης τους σε αυτή, εξυπηρετώντας παράλληλα λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας. Το Πρόγραμμα θεσπίζεται προς όφελος μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εργαζομένων (συμπεριλαμβανομένων συνεργατών) της Εταιρείας, όπως εξειδικεύονται κατωτέρω (εφεξής καλουμένων ως «Δικαιούχων») η συμβολή των οποίων είναι καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση των επιχειρηματικών της στόχων .

2. Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή το προσωπικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών ή αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά στην Εταιρεία σε συνεχή βάση και των οποίων τις ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλει η Εταιρεία, οι οποίοι: α) είχαν προσληφθεί / αρχίσει την συνεργασία τους έως και την 30.6.2022, και β) παραμένουν σήμερα εργαζόμενοι και συνεργάτες, αντίστοιχα, της Εταιρείας.

3. Μετοχές που θα διατεθούν

Η Εταιρεία θα διαθέσει ίδιες μετοχές, οι οποίες έχουν ήδη αποκτηθεί στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε από την από 07.09.2022 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε, εν συνεχεία, με την από 22.06.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυτών, με απώτατη ημερομηνία διάθεσης την 30.06.2024. Το ανώτατο όριο των μετοχών που πρόκειται να χορηγηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, ανέρχεται σε 150.000 ίδιες μετοχές (κοινές ονομαστικές μετά ψήφου). Αδιάθετες μετοχές: σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της από 22.06.2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τυχόν ίδιες μετοχές που δεν θα διατεθούν σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης μετοχών, για οποιονδήποτε λόγο, θα διατεθούν για οποιονδήποτε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της ακύρωσής τους).

4. Χαρακτηριστικά των μετοχών – Όροι Δωρεάν Διάθεσης

Οι μετοχές που θα διατίθενται στους Δικαιούχους θα είναι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και θα ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο ν. 4548/2018 και στο καταστατικό της Εταιρείας, παρέχοντας τα ίδια δικαιώματα που απορρέουν από τις υπόλοιπες μετοχές της Εταιρείας. Θα υφίσταται υποχρέωση διακράτησης για τις μετοχές που θα διανεμηθούν στο πλαίσιο της Δωρεάν Διάθεσης, οι οποίες θα είναι δεσμευμένες για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία απόκτησής τους. Σε περίπτωση διάθεσης των μετοχών προ του διαστήματος των έξι (6) μηνών, ο δικαιούχος που διέθεσε τις μετοχές θα οφείλει στην Εταιρεία ποσό ίσο με τον αριθμό μετοχών που έλαβε επί τη μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή της Εταιρείας (€13,1875 ανά μετοχή). Η Δωρεάν Διάθεση αποτελεί οικειοθελή παροχή, που καταβάλλεται άπαξ από ελευθεριότητα της Εταιρείας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς ωστόσο να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα δικαιώματα. Τέτοια τυχόν ανάκληση ή τροποποίηση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων συμβάσεων εργασίας ή/και έμμισθης εντολής των Δικαιούχων και οι Δικαιούχοι ουδεμία αξίωση (αποζημίωσης ή άλλη) έχουν έναντι της Εταιρείας από οποιαδήποτε εν γένει αιτία συνδεόμενη με την παρούσα Δωρεάν Διάθεση. Με την ολοκλήρωση της Δωρεάν Διάθεσης, ουδεμία υποχρέωση υπέχει η Εταιρεία έναντι των Δικαιούχων για την εφαρμογή ίδιας ή παρόμοιας διάθεσης στο μέλλον.

*Αναλυτικά η ανακοίνωση για την διάθεση δωρεάν μετοχών από την Dimand, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v