Αποχώρησε ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Alpha Real Estate Services

Η Εταιρεία, μέσω των αρμοδίων οργάνων της και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης νέου Εσωτερικού Ελεγκτή.

Αποχώρησε ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Alpha Real Estate Services

Η «ALPHA REAL ESTATE SERVICES» ανακοίνωσε ότι ο κος Ευστράτιος Α. Γριζιώτης, Εσωτερικός Ελεγκτής, αποχώρησε οικειοθελώς από την Εταιρεία στις 11 Απριλίου 2024.

Η Εταιρεία, μέσω των αρμοδίων οργάνων της και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης νέου Εσωτερικού Ελεγκτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 15 Ν. 4706/2020 και θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση σχετικά με το θέμα αυτό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v