Autohellas: Τη διανομή καθαρού μερίσματος €0,665/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024. Η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024.

Autohellas: Τη διανομή καθαρού μερίσματος €0,665/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Η «AUTOHELLAS ενημερώνει ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 18η Απριλίου 2024, ώρα 13:00 εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης είτε μέσω επιστολικής ψήφου και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 127 μέτοχοι που εκπροσώπησαν 40.773.867 μετοχές επί συνόλου 48.116.764, ή 84,74% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2023, μετά της ενιαίας ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. 

ΘΕΜΑ 2: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2023-31.12.2023 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2023. 

ΘΕΜΑ 3: Εξέλεξε ομόφωνα την PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία να διενεργήσει τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 2024 και καθόρισε την αμοιβή της.

ΘΕΜΑ 4: Ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση μερίσματος ύψους €0,70 ανά μετοχή για τη χρήση του 2023. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε €0,665 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής (cut-off date) ορίζεται η Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024 όπου οι μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή μερίσματος. Δικαιούχοι καταβολής του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Τρίτη, 23 Απριλίου 2024 (Record Date). Κατά τα ανωτέρω, η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024 μέσω της Τράπεζας ALPHA BANK.

Ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση από το υπόλοιπο των κερδών, συνολικού ποσού €1.575.000 (στο συνολικό όριο ποσού €1.687.500 που είχε προβλεφθεί με την Έκθεση Αποδοχών που υπερψήφισε η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023), ως αμοιβής σε συγκεκριμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση από το υπόλοιπο των κερδών, ποσού έως €750.000 ευρώ ως έκτακτης αμοιβής σε ανώτατα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, μη μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, που προΐσταντο κατά το 2023 κρίσιμων οργανικών μονάδων, καθοριστικών για την επίτευξη των θετικών οικονομικών Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000250501000 αποτελεσμάτων του οικείου έτους και τη χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καταρτίσει τον σχετικό κατάλογο δικαιούχων με βάση τα ως άνω κριτήρια.

ΘΕΜΑ 5: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη δωρεάν διάθεση μετοχών (Stock Awards), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους της διάθεσης. 

ΘΕΜΑ 6: Ψήφισε θετικά κατά πλειοψηφία επί της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023.

ΘΕΜΑ 7: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση εταιρειών με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας, εφόσον η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών. 

ΘΕΜΑ 11: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την απόκτηση των ίδιων μετοχών.

ΘΕΜΑ 12: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v