Mytilineos: Προαναγγελία για dual listing στο Λονδίνο

Η κίνηση σχεδιάζεται να γίνει τους επόμενους 12-18 μήνες, στο πλαίσιο των νέων στρατηγικών επιλογών που δημιουργεί η έντονα διεθνοποιημένη πορεία και η αλματώδης αύξηση των μεγεθών. Θα διατηρηθεί η παρουσία στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Ολη η ανακοίνωση και οι πληροφορίες.

Mytilineos: Προαναγγελία για dual listing στο Λονδίνο

Ήταν επόμενο, λένε πηγές της αγοράς, ότι η επιτυχία της Mytilineos στις διεθνείς αγορές, σε σημείο συχνά πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και η αλματώδης αύξηση των μεγεθών και της κεφαλαιοποίησής της, θα οδηγήσει σε επαναπροσδιορισμό στρατηγικών στόχων, στο πλαίσιο του οποίου θα επιδιωχθεί και η εισαγωγή σε μεγάλο χρηματιστήριο του εξωτερικού.

Η σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας εστιάζει στη νέα στρατηγική ανασκόπηση, που περιλαμβάνει αξιολόγηση διαφόρων οργανικών και μη ευκαιριών ανάπτυξης, εξέταση του μοντέλου κατανομής κεφαλαίων (capital allocation), αλλά και της βέλτιστης δομής ισολογισμού (capital structure). Αυτό ήταν άλλωστε αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η αναπτυξιακή πορεία και η αύξηση της αξίας για τους μετόχους, καθώς πλέον κινείται σε μεγέθη ανταγωνιστικά με μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες.

Ωστόσο, σημαντικό στοιχείο της νέας στρατηγικής είναι πλέον και η εισαγωγή σε μεγάλη χρηματιστηριακή αγορά, με επίκεντρο το Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE), αναφέρουν τραπεζίτες και στελέχη της αγοράς που έχουν γνώση των όσων συμβαίνουν, καθώς η εταιρεία έχει στόχο και τη συμπερίληψή της στον δείκτη FTSE-100 του LSE.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, λένε οι ίδιες πηγές, η Mytilineos θα παραμείνει στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Διότι δεν επιθυμεί να αποξενωθεί από την έδρα και τους Ελληνες μετόχους της, ούτε να μεταβάλει την ελληνική ιδιοσυγκρασία επιχειρηματικής ευελιξίας και εφευρετικότητας, που χαρακτηρίζει επιτυχώς την ίδια και τα στελέχη της, όπως άλλωστε επισημαίνεται και στη σημερινή ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση

Έχοντας σταθερά και επανειλημμένως υπερβεί τους μεσοπρόθεσμους αλλά και τους στρατηγικούς της στόχους, η MYTILINEOS Energy & Metals (“MYTILINEOS”) έχει ξεκινήσει μία ανασκόπηση και αξιολόγηση των στρατηγικών της επιλογών, σε συνεργασία με τους χρηματοοικονομικούς, νομικούς και φορολογικούς της συμβούλους, με σκοπό τη συνεχή ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.

Στο πλαίσιο αυτής της εκτενούς στρατηγικής ανασκόπησης, η MYTILINEOS θα αξιολογήσει διάφορες οργανικές και μη ευκαιρίες ανάπτυξης, το μοντέλο κατανομής κεφαλαίου της (capital allocation), τη βέλτιστη δομή ισολογισμού της (capital structure) και την προσφορότερη δομή διαπραγμάτευσης των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά (listing structure).

H MYTILINEOS δεσμεύεται για περαιτέρω διεθνή ανάπτυξη, αξιοποιώντας την παγιωμένη και διαφοροποιημένη γεωγραφικά παρουσία της και στηριζόμενη πάντα στην ελληνική της κληρονομιά, την εφευρετικότητα και το επιχειρηματικό της πνεύμα, στo πλαίσιo ενός ισχυρού περιβάλλοντος εταιρικής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η MYTILINEOS εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής των μετοχών της σε διεθνές χρηματιστήριο, συμπεριλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, εντός των επόμενων 12-18 μηνών, λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα και πιο διαφοροποιημένη και διεθνή γεωγραφική παρουσία της και στοχεύοντας στην αύξηση της εμπορευσιμότητας της μετοχής προς όφελος των επενδυτών. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής αξιολόγησης, η MYTILINEOS παραμένει προσηλωμένη στη συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, με σημαντικές και εύρωστες δραστηριότητες στην Ελλάδα, τη δημιουργία φορολογικών εσόδων και με την προσδοκία να διατηρήσει την παρουσία της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου η MYTILINEOS είναι εισηγμένη από το 1995.

Η MYTILINEOS έχει επιτύχει έναν σημαντικό μετασχηματισμό στη διάρκεια των τελευταίων ετών, που αναδεικνύεται και μέσω των εσόδων και της κερδοφορίας που αυξήθηκαν πλέον σε επίπεδα μεγάλης ευρωπαϊκής εταιρείας. H MYTILINEOS επιδιώκει να ενδυναμώσει περαιτέρω το ήδη ευρύ διεθνές βεληνεκές της καθώς και την ήδη δυνατή εγχώρια θέση της. Η εν λόγω αξιολόγηση των στρατηγικών της επιλογών έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι η MYTILINEOS θα διατηρήσει την αναπτυξιακή της τροχιά, παραμένοντας πλήρως ευθυγραμμισμένη, σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, με το μακροπρόθεσμο στρατηγικό της όραμα, μεγιστοποιώντας παράλληλα την αξία που δημιουργείται για τους μετόχους.

H Citigroup Global Markets Europe AG και η Morgan Stanley & Co. International plc ενεργούν ως
χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της MYTILINEOS, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στρατηγικών
της επιλογών. H Clifford Chance LLP ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος. Η Ζέπος & Γιαννόπουλος ενεργεί ως νομικός σύμβουλος ελληνικού δικαίου.

Η EY ενεργεί ως διεθνής φορολογικός σύμβουλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v