ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εσοδα 60 εκατ. από μίσθωση/πώληση αεριοστροβιλικών μονάδων σε ΔΕΗ

Υπογράφηκε στις 16 Απριλίου η σύμβαση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης. Μισθώνει ως το τέλος του 2025 η ΔΕΗ και εν συνεχεία αγοράζει τις τρεις μονάδες.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εσοδα 60 εκατ. από μίσθωση/πώληση αεριοστροβιλικών μονάδων σε ΔΕΗ

Αθροιστικά έσοδα της τάξης των 60 εκατ. ευρώ θα εγγράψει ο όμιλος ΓΕΚ από τη μίσθωση σε ΔΕΗ και εν συνεχεία πώληση τριών αεριοστροβιλικών μονάδων συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 130 MW.

Στις 16 Απριλίου η ΤΕΡΝΑ υπέγραψε σύμβαση με τη ΔEΗ, βάσει της οποίας θα της μισθώσει τρεις αεριοστροβιλικές μονάδες συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 130 MW για την κάλυψη αναγκών πρόσθετης ισχύος στον ΑΗΣ Λινοπερασμάτων Κρήτης για χρονικό διάστημα ως 31/12/2025.

Μετά τη λήξη της μίσθωσης η ΔEΗ έχει option να αγοράσει τις τρεις μονάδες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v