Στις 29 Μαίου η Γενική Συνέλευση της Πλαστικά Θράκης

Θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της.

Στις 29 Μαίου η Γενική Συνέλευση της Πλαστικά Θράκης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία ελήφθη την 8 Μαΐου 2024 , σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 29η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της.

* Δείτε την ατζέντα στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v