ΑΒΑΞ: Οι άξονες ανάπτυξης σε κατασκευή και παραχωρήσεις

Παρουσίαση εκθέσεων από Optima Bank και Edison, με εκτιμώμενη τιμή μετοχής 3 ευρώ και 2,79 ευρώ αντιστοίχως, και περιθώριο ανόδου 90% και 76%. Στις συμμετοχές διατηρεί ισχυρό χαρτοφυλάκιο και αναμένονται αποδόσεις.

ΑΒΑΞ: Οι άξονες ανάπτυξης σε κατασκευή και παραχωρήσεις

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023, τη στρατηγική και τις προοπτικές του Ομίλου ΑΒΑΞ παρουσίασε η διοίκηση του ομίλου σε εκπροσώπους χρηματιστηριακών εταιριών και θεσμικούς επενδυτές.

Οι Κατασκευές, οι Συμμετοχές και οι νέες Επενδύσεις είναι οι δραστηριότητες που, σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου ΑΒΑΞ αποτελούν τους πυλώνες ανάπτυξης της εταιρίας. Το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, η συνεχής βελτίωση της καθαρής κερδοφορίας, η αναλογία 54%-46% ανάμεσα σε ιδιωτικά και δημόσια έργα, και η υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία της ΑΒΑΞ σε πολύ απαιτητικά έργα, συνθέτουν το μίγμα ισχύος για τον Όμιλο ΑΒΑΞ.

Στους αναλυτές και τους θεσμικούς επενδυτές παρουσιάστηκαν οι επικαιροποιημένες προβλέψεις του οίκου Edison και της Optima Bank, με εκτιμώμενη τιμή μετοχής 3 ευρώ και 2,79 ευρώ αντιστοίχως, και περιθώριο ανόδου +90% και +76% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Κατασκευές

Στις Κατασκευές, το EBITDA ανήλθε σε €26,7εκ με ενισχυμένο περιθώριο κέρδους 6,2% το 2023 (έναντι €17,6εκ με περιθώριο κέρδους 4,7% το 2022). Την ίδια στιγμή, αυξητική τροχιά ακολουθεί και η λήψη νέων έργων με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων να ξεπερνάει τα €3 δις.

Η Διοίκηση αναμένει σημαντική άνοδο στις δραστηριότητας του Τομέα με νέα έργα που ενσωματώνουν διευρυμένα περιθώρια κέρδους.

Συμμετοχές

Στις Συμμετοχές, ο Όμιλος διατηρεί ισχυρό χαρτοφυλάκιο από το οποίο αναμένονται αποδόσεις.

Αναλυτικότερα:

  • οι συμμετοχές σε παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ και μαρίνες αποτιμώνται σε €465 εκατομμύρια την τρέχουσα περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τον υπολειπόμενο χρόνο και το χαρακτήρα κάθε σύμβασης
  • παρά τη λήξη της Αττικής Οδού (Οκτώβριος 2024) τα αναμενόμενα μερίσματα (nominal) ανέρχονται σε €1,1 δις περίπου, διατηρώντας την μακροχρόνια αξία του χαρτοφυλακίου συμμετοχών του Ομίλου

Επίσης, ο ΑΒΑΞ προχωρά στη μεταφορά συμμετοχών προς την 100% θυγατρική «ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις» μαζί με τον συνδεδεμένο τραπεζικό δανεισμό προκειμένου να γίνει πιο ευκρινής η δομή και η αξία του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων & ΣΔΙΤ του Ομίλου.

Νέες επενδύσεις

Στον πυλώνα των νέων επενδύσεων ο Όμιλος κινείται σε πολλαπλά μέτωπα:

  • προεπιλογή σε διαγωνισμούς 25 έργων ΣΔΙΤ, συνολικoύ προϋπολογισμού ~€3,5-€4,0 δις
  • κατάθεση Πρότυπης Πρότασης για επεκτάσεις Αττικής Οδού, με μορφή παραχώρησης
  • μεγαλύτερη ευελιξία στη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων από την ΑΒΑΞ με στοχευόμενο βαθμό απόδοσης equity IRR μεταξύ 9-14%

Στην ενέργεια συνεχίζει την πορεία ανάπτυξης της 100% θυγατρικής Ixion Energy με στοχευόμενο equity IRR 10-15% μέσα από:

  • νέα έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας
  • δημόσιο δίκτυο σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων Plug Λειτουργία
  • έργα εξοικονόμησης ενέργειας (φωτοβολταϊκά στέγης κτιρίων)
  • διαχείριση ενέργειας (trading)

Τέλος, στον τομέα του Real Estate, οικιστικές αναπτύξεις με στόχευση για υψηλά IRR 12%-18%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v