Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Helleniq Energy: Συγκρίσιμα κέρδη 164 εκατ. το πρώτο τρίμηνο

Επενδύσεις €93 εκατ. σε ΑΠΕ και αναβάθμιση μονάδων. Στα 381 MW η εγκατεστημένη ισχύς και 0,7 GW σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης. Αναχρηματοδότησε δανεισμό €1 δισ.

Helleniq Energy: Συγκρίσιμα κέρδη 164 εκατ. το πρώτο τρίμηνο
O Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης

Η HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε.  ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2024, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα €338 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €164 εκατ.

Τα Δημοσιευμένα Κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €350 εκατ., με τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη να ανέρχονται στα €179 εκατ., καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2023, κυρίως λόγω της επίπτωσης επίδρασης των διεθνών τιμών στην αποτίμηση αποθεμάτων.

Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν κυρίως από το θετικό διεθνές περιβάλλον διύλισης, την αποτελεσματική λειτουργία των διυλιστηρίων, με αυξημένη διαθεσιμότητα μονάδων, τις ιδιαίτερα υψηλές εξαγωγές, στο ανώτατο επίπεδο των τελευταίων 3 ετών, καθώς και τη βελτιωμένη συνεισφορά από τους κλάδους πετροχημικών και ΑΠΕ.

Η παραγωγή προϊόντων για το Α’ Τρίμηνο 2024 αυξήθηκε κατά 5% στους 3,8 εκατ. τόνους, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση από το Α’ Τρίμηνο 2020. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε αύξηση πωλήσεων σε όλες τις αγορές, που διαμορφώθηκαν στους 4 εκατ. τόνους (+8%), με τις εξαγωγές να αντιστοιχούν στο 62% των συνολικών όγκων.

Υλοποίηση Στρατηγικής

Κατά τη διάρκεια του Α’ Τριμήνου 2024, ο Όμιλος συνέχισε να υλοποιεί τη στρατηγική του σε όλες τις δραστηριότητες, με πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν μεσοπρόθεσμα στην ενίσχυση της κερδοφορίας, αλλά και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Στον κλάδο της Διύλισης και Πετροχημικών, επικεντρωνόμαστε στην περαιτέρω λειτουργική αριστοποίηση, καθώς και στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με έργα που συμβάλλουν στην ενεργειακή αυτονομία και εξοικονόμηση ενέργειας, παράλληλα με την αξιοποίηση τεχνολογιών δέσμευσης, αποθήκευσης και επαναχρησιμοποίησης CO2.

Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η επέκταση του εργοστασίου παραγωγής πολυπροπυλενίου. Όσον αφορά στις διεργασίες για εναλλακτικά καύσιμα χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, αναπτύσσεται μονάδα συμπαραγωγής Υδρογονωμένου Φυτικού Ελαίου (Hydrotreated Vegetable Oil, HVO) και, ταυτόχρονα, εξετάζονται επενδύσεις σε παραγωγή Βιώσιμου Αεροπορικού Καυσίμου (Sustainable Aviation Fuel, SAF), καθώς και πράσινου υδρογόνου και συνθετικών καυσίμων.

Στη λιανική Εμπορία, στοχεύουμε στην αναβάθμιση των συνολικών υπηρεσιών, με την αξιοποίηση του εκτεταμένου δικτύου και των σύγχρονων τεχνολογιών. Η έμφαση δίνεται στον εξορθολογισμό τού δικτύου στην εσωτερική αγορά, με αύξηση του ποσοστού των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων, καθώς και στη στοχευμένη επέκταση του δικτύου στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται περαιτέρω βελτίωση του μείγματος πωλήσεων, με αυξημένη συνεισφορά των διαφοροποιημένων καυσίμων κίνησης και των πωλήσεων μη πετρελαιοειδών, ήδη, με εμφανή αποτελέσματα. 

Πρόσφατα, εξάλλου, ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία της ΕΚΟ Energy στην Κύπρο, η οποία επεκτείνει την ήδη πετυχημένη παρουσία του Ομίλου στη συγκεκριμένη χώρα. Φιλοδοξεί να καλύψει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών για επιλεγμένους εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, ως ο πρώτος ολοκληρωμένος και καθετοποιημένος ενεργειακός πάροχος στην Κύπρο. Η ΕΚΟ Energy Κύπρου, εκμεταλλευόμενη παράλληλα το ηγετικό μερίδιο στην αγορά καυσίμων της ΕΚΟ Κύπρου μέσω εκτεταμένου δικτύου πρατηρίων, διευρύνει το προσφερόμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, αξιοποιώντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Η συνολική ισχύς των εν λειτουργία έργων ΑΠΕ του Ομίλου στην Κύπρο αποτελεί το 15% του δυναμικού των φωτοβολταϊκών πάρκων που συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρισμού, ενώ αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα έτη.

Αναλυτικότερα, στον τομέα των ΑΠΕ η HELLENiQ RENEWABLES συνεχίζει τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της αυξάνοντας στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2024 τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ σε 381 MW. Επιπρόσθετα έργα 0,7 GW βρίσκονται υπό κατασκευή, ή σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης. Επισημαίνεται ότι το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη ανέρχεται σε 4,3 GW. Στόχος είναι η λειτουργία έργων ΑΠΕ ισχύος τουλάχιστον 1 GW μέχρι το 2025 και άνω των 2 GW μέχρι το 2030.

Στον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των δεδομένων από τις τρισδιάστατες (3D) γεωφυσικές καταγραφές σε 3 θαλάσσιες περιοχές («Ιόνιο», «Block 2», «Block 10»), καθώς και από τις δισδιάστατες (2D) καταγραφές που είχαν πραγματοποιηθεί σε 2 θαλάσσιες περιοχές στην Κρήτη, με την ερμηνεία τους να βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη θαλάσσια περιοχή «Νοτιοδυτικά Κρήτης», ολοκληρώθηκαν, επίσης, τρισδιάστατες γεωφυσικές καταγραφές και θα ακολουθήσει η επεξεργασία και ερμηνεία των δεδομένων.

Ελαφρώς ενισχυμένες οι τιμές του αργού – Μειωμένα τα περιθώρια διύλισης

Οι τιμές αργού πετρελαίου (τύπου Brent) το Α’ Τρίμηνο 2024 διαμορφώθηκαν ελαφρώς υψηλότερα σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2023, στα $83/βαρέλι. Αντίστοιχα, η ισοτιμία του Ευρώ έναντι του Δολαρίου ενισχύθηκε ελαφρώς και διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 1,09, έναντι 1,07 το Α’ Τρίμηνο 2023. Οι τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας υποχώρησαν περαιτέρω και διαμορφώθηκαν σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2023, κατά 50% περίπου. Αντίστοιχα, οι τιμές δικαιωμάτων εκπομπών CO2 κατέγραψαν μείωση κατά 31%, κατά μέσο όρο, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα περιθώρια διύλισης υποχώρησαν σε σχέση με τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα του Α’ Τριμήνου 2023, παρέμειναν, ωστόσο, υψηλότερα συγκριτικά με τον πιο πρόσφατο (προ πανδημίας) πενταετή κύκλο (2015- 2019). Το διεθνές περιθώριο αναφοράς συστήματος των διυλιστηρίων μας διαμορφώθηκε το Α’ Τρίμηνο 2024 κατά μέσο όρο στα $8,8/βαρέλι, έναντι $10,6/βαρέλι το Α’ Τρίμηνο 2023.

Υψηλότερη ζήτηση στην εσωτερική αγορά

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά διαμορφώθηκε στους 1,6 εκατ. τόνους το Α’ Τρίμηνο 2024, υψηλότερα κατά 2%, με την κατανάλωση των καυσίμων κίνησης να βελτιώνεται κατά 4% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2023. Σημαντική αύξηση σημείωσε η ζήτηση αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων, για την ίδια περίοδο, κατά 19% και 9% αντίστοιχα.

Ισολογισμός και επενδυτικές δαπάνες

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν το Α’ Τρίμηνο 2024 στα €83 εκατ., παρά την αποπληρωμή των τελευταίων δόσεων της Συνεισφοράς Αλληλεγγύης, αλλά και την προσωρινή επιβάρυνση που υπήρξε στο κεφάλαιο κίνησης λόγω των αναταράξεων στις εμπορικές ροές στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, σε συνέχεια των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε €93 εκατ., κατευθυνόμενες κυρίως σε έργα συντήρησης στα διυλιστήρια και στην ανάπτυξη των ΑΠΕ. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα €1,75 δισ., ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με το τέλος του 2023. Ο δείκτης δανειακής μόχλευσης (καθαρός δανεισμός προς συνολικά κεφάλαια) διαμορφώθηκε στο 36%, αμετάβλητος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Επιπλέον, εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να ολοκληρωθεί η αναχρηματοδότηση δανεισμού συνολικού ύψους €1 δισ., με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους, μειωμένα περιθώρια επιτοκίου που μετριάζουν την εξάρτηση από τη μεταβλητότητα των διεθνών επιτοκίων αναφοράς, αλλά και επέκταση του συνολικού προφίλ ωρίμανσης κατά ένα έτος. Ο Όμιλος εξετάζει τις επιλογές του αναφορικά με τη λήξη του ευρωομολόγου ύψους €600 εκατ., που λήγει τον Οκτώβριο του 2024.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E., Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

«Το 2024 ξεκίνησε με θετικό τρόπο, καθώς τα οικονομικά μας αποτελέσματα παραμένουν ισχυρά σημειώνοντας υψηλές πωλήσεις προϊόντων διύλισης (+8%) και κερδοφορία EBITDA €338 εκατ.. Κινητήριος δύναμη, εκτός του περιβάλλοντος διύλισης, παραμένουν οι αυξημένες εξαγωγές, η καλή λειτουργία των διυλιστηρίων και η επέκταση σε δραστηριότητες του εξωτερικού. Στρατηγικά, προχωρούμε με την υλοποίηση του Vision 2025, το οποίο στοχεύει στην ενδυνάμωση των παραδοσιακών μας δραστηριοτήτων, στη δημιουργία ενός νέου σημαντικού πυλώνα σε ΑΠΕ, ενώ ταυτόχρονα επενδύει στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του Ομίλου και στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού. Σημαντική έμφαση έχει δοθεί στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε αγορές εκτός Ελλάδας, είτε με τοπική παρουσία, είτε μέσω της αύξησης των εξαγωγών και την ενίσχυση της διεθνούς εμπορίας.

Σε θέματα ΑΠΕ είμαστε πιο προσεκτικοί, καθώς τα προβλήματα διαθεσιμότητας ηλεκτρικού χώρου στα δίκτυα, αλλά και στις τεχνολογίες αποθήκευσης, εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα. Παρόλα αυτά, ωριμάζουμε το χαρτοφυλάκιό μας, το οποίο ανέρχεται σε 4,3 GW και προσβλέπουμε σε λειτουργία 1 GW στους επόμενους 18 μήνες.

Όσον αφορά στο επόμενο διάστημα, το Β’ Τρίμηνο 2024 τα περιθώρια διύλισης, αν και χαμηλότερα σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο του έτους, βρίσκονται σε θετικό έδαφος. Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά παραμένει ισχυρή, ιδιαίτερα για τα καύσιμα κίνησης, ενώ οι προοπτικές ενόψει και της τουριστικής περιόδου εμφανίζονται ιδιαίτερα θετικές.»

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων A’ Τριμήνου 2024 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες, αναφέρονται στη συνέχεια:

Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία

- Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας, ανήλθαν στα €289 εκατ.. Συνέβαλαν, οι αυξημένες πωλήσεις (+8%) λόγω βελτιωμένης διαθεσιμότητας και παραγωγής από τα 3 διυλιστήρια, τα ικανοποιητικά περιθώρια διύλισης και η υπεραπόδοση του συστήματος σε σχέση με τα ενδεικτικά περιθώρια.

- Η παραγωγή προϊόντων ανήλθε στους 3,8 εκατ. τόνους, +5% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2023, ενώ η συνεισφορά των υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων στο μείγμα παραγωγής διατηρήθηκε άνω του 80%.

Πετροχημικά

- Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Πετροχημικών βελτιώθηκαν κατά 56% το Α’ Τρίμηνο 2024 και διαμορφώθηκαν στα €23 εκατ., λόγω υψηλότερων πωλήσεων και ανάκαμψης των περιθωρίων πολυπροπυλενίου.

Εμπορία

- Ο κλάδος της Εγχώριας Εμπορίας στο Α’ Τρίμηνο 2024 κατέγραψε υψηλότερες πωλήσεις κατά 2%, με βελτίωση των μεριδίων αγοράς, ενώ αυξημένη ήταν η συνεισφορά, για άλλο ένα τρίμηνο, από τα διαφοροποιημένα καύσιμα. Παράλληλα, οι πωλήσεις καυσίμων αεροπορίας αυξήθηκαν κατά 21%, ενώ η ναυτιλία κινήθηκε σε σταθεροποιητική τάση. Η κερδοφορία βελτιώθηκε επικουρούμενη και από κέρδη αποτίμησης αποθεμάτων, ενώ οι κανονιστικοί περιορισμοί στο μεικτό περιθώριο λιανικής συνεχίζουν να παραμένουν σε ισχύ.

- Ο κλάδος της Διεθνούς Εμπορίας κατέγραψε βελτιωμένες επιδόσεις, με αυξημένες πωλήσεις στη λιανική αγορά, βελτιωμένα μερίδια αγοράς, καθώς και ανοδική διείσδυση διαφοροποιημένων καυσίμων. Η κερδοφορία επηρεάστηκε κυρίως από κόστη που σχετίζονται με την επέκταση του δικτύου.

ΑΠΕ

- Τα Κέρδη EBITDA του κλάδου ΑΠΕ ανήλθαν στα €11 εκατ. για το Α’ Τρίμηνο 2024. Η παραγωγή ενέργειας παρέμεινε στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, ενώ η εγκατεστημένη ισχύς διαμορφώθηκε στα 381 MW (+40 MW σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο), καθώς στο τέλος του Α’ Τριμήνου προστέθηκαν 26 MW φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κύπρο.

Συμμετοχές

- Η συνεισφορά των κοινοπραξιών και συγγενών επιχειρήσεων που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στον κλάδο ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου για το Α’ Τρίμηνο 2024 ήταν αρνητική και διαμορφώθηκε σε €-4 εκατ., σε σχέση με €31 εκατ. αντίστοιχου τριμήνου το 2023.

- Η κερδοφορία της Elpedison επηρεάστηκε αρνητικά από την περιορισμένη διαθεσιμότητα του εργοστασίου της Θίσβης και τις μειωμένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά. Το Empowering Tomorrow εργοστάσιο της Θίσβης επανήλθε σε φυσιολογική λειτουργία στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2024, αρκετά νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v