Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

United Maritime: Εκτίναξη τζίρου και λειτουργικά κέρδη $3,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, η Εταιρεία πραγματοποίησε καθαρό κύκλο εργασιών ύψους 10,6 εκατ. δολαρίων έναντι 2,8 εκατ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2023. Τι δήλωσε ο CEO Στ. Τσαντάνης.

United Maritime: Εκτίναξη τζίρου και λειτουργικά κέρδη $3,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο

Η United Maritime Corporation («United» ή η «Εταιρεία») (NASDAQ: USEA), ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2024. Η Εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τη διανομή ενός ακόμα τριμηνιαίου μερίσματος ύψους 0,075 δολαρίων ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, η Εταιρεία πραγματοποίησε καθαρό κύκλο εργασιών ύψους 10,6 εκατ. δολαρίων έναντι 2,8 εκατ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2023. Οι καθαρές ζημιές και οι προσαρμοσμένες καθαρές ζημιές για το τρίμηνο ήταν 1,3 εκατ. και 1,1 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τις καθαρές ζημιές και τις προσαρμοσμένες καθαρές ζημιές ύψους 4,9 εκατ. και 3,7 εκατ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2023. Το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο ανήλθε σε 3,7 εκατ. δολάρια έναντι του αρνητικού προσαρμοσμένου EBITDA ύψους 1,5 εκατ. δολαρίων για την ίδια περίοδο του 2023. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) του στόλου για το πρώτο τρίμηνο του 2024 ήταν 15.165 δολάρια, σε σύγκριση με τα 10.294 δολάρια την ίδια περίοδο του 2023.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, στις 31 Μαρτίου του 2024, ανέρχονταν σε 9,8 εκατ. δολάρια. Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του πρώτου τριμήνου ήταν 64,0 εκατ. δολάρια. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 93,5 εκατ. δολάρια στις 31 Μαρτίου του 2024, ενώ η αξία του στόλου ανήλθε στα 150,2 εκατ. δολάρια.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

«Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους το δυναμικό ξεκίνημα της dry bulk αγοράς, αντικατοπτρίστηκε θετικά στις επιδόσεις των Capesize πλοίων μας, ενώ ικανοποιητικές ήταν και οι επιδόσεις των μικρότερων πλοίων του στόλου μας. Οι εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά προμηνύουν υψηλές κεφαλαιακές αποδόσεις για τους μετόχους μας, χάρη στην αύξηση της αξίας του στόλου μας μέσω της προσθήκης ποιοτικών Capesize και Panamax πλοίων μέσα στο 2023. Η κερδοφορία της Εταιρείας επηρεάστηκε από την μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πλοίων λόγω προγραμματισμένης συντήρησης και δεξαμενισμού καθώς και από την εξασφάλιση σταθερών τιμών επί των ναύλων κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2023, για το 50% των διαθέσιμων ημερών του πρώτου τριμήνου, ως μέτρο αντιστάθμισης του κινδύνου της αγοράς.

Συνεπείς στη μερισματική μας πολιτική, ανακοινώσαμε το έκτο συνεχόμενο τριμηνιαίο μέρισμα, ύψους 0,075 δολαρίων ανά μετοχή, το οποίο αντιστοιχεί σε ετήσια απόδοση περίπου 11% με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής μας και παραμένουμε αισιόδοξοι ότι οι θετικές συνθήκες της αγοράς θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε να ανταμείβουμε τους μετόχους μας και στο μέλλον. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με τη συνέπεια που έχει δείξει η United στη μερισματική της πολιτική, όπως αυτή αποδεικνύεται από τα συνολικά διανεμηθέντα μερίσματα ύψους 1,45 δολαρίων ανά μετοχή κατά τους τελευταίους 18 μήνες, ενώ σημειώνουμε ότι οι διανομές ξεκίνησαν μόλις έξι μήνες μετά την είσοδο της Εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Αναφορικά με τις εξελίξεις του στόλου μας, πρόσφατα συμφωνήσαμε την επικερδή πώληση του M/V Oasea, κατασκευής 2010, σε τιμή υψηλότερη σε σχέση με την τιμή απόκτησής του. Το πλοίο θα αντικατασταθεί με ένα ιαπωνικό Kamsarmax κατασκευής 2016, το M/V Nisea. Πέρα από το κέρδος που θα επιφέρει στη United η πώληση του M/V Oasea, η αντικατάστασή του από το M/V Nisea θα επιφέρει και σημαντικό εμπορικό όφελος, λόγω της βελτιωμένης ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης του νέου πλοίου. Μετά από αυτές τις συναλλαγές, ο στόλος μας θα αποτελείται από 8 πλοία ξηρού χύδην φορτίου με συνολική μεταφορική ικανότητα 1 εκατ. dwt περίπου.

Όσον αφορά την εμπορική μας στρατηγική, έχουμε κλειδώσει περίπου το 95% των ημερών του στόλου μας για το δεύτερο τρίμηνο του 2024 στα 17.300 δολάρια την ημέρα, και αναμένουμε το ημερήσιο TCE του στόλου μας να κυμανθεί σε αυτά τα επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες τιμές των FFA. Ως εκ τούτου, αναμένουμε κερδοφορία και βελτιωμένη οικονομική επίδοση κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Τέλος, για το δεύτερο εξάμηνο του 2024 έχουμε επιδιώξει μεγαλύτερη έκθεση στη spot αγορά καθότι αναμένεται περαιτέρω ισχυροποίηση των ναύλων.

Σχετικά με την προοπτική της αγοράς ξηρού χύδην φορτίου, η πρόσφατη δυναμική της οφείλεται στο αυξημένο θαλάσσιο εμπόριο πρώτων υλών, σε μία περίοδο με περιορισμένες παραδόσεις νέων πλοίων, ενώ η μείωση του ρυθμού διελεύσεων από τις διώρυγες του Παναμά και του Σουέζ λόγω κλιματικών φαινομένων και γεωπολιτικών αναταραχών έχουν περιορίσει σημαντικά την προσφορά διαθέσιμων πλοίων. Κοιτώντας μπροστά, η άποψή μας για την αγορά παραμένει θετική και βασίζεται στο μικρό αριθμό νέων πλοίων που θα παραδοθούν, καθώς και στην ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση για μεταφορά ξηρού χύδην φορτίου, όπως υποδεικνύεται από τη μεγάλη αύξηση παραγωγής χάλυβα εκτός Κίνας και τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων στον Ατλαντικό. Ο μικτός στόλος της United, που αποτελείται από Capesize, Kamsarmax και Panamax πλοία, μας τοποθετεί σε ευνοϊκή θέση ώστε να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε αυτές τις εξελίξεις και να ανταμείβουμε γενναιόδωρα τους μετόχους μας».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v