Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intrum: 345 εκατ. γύρισε στους μετόχους σε μια διετία

Η εταιρεία αποδίδει μόνο φέτος στους μετόχους 110,8 εκατ. ευρώ μέσω μερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου. Το 20% αναλογεί σε Πειραιώς. Πώς κινήθηκαν τα οικονομικά μεγέθη.

Intrum: 345 εκατ. γύρισε στους μετόχους σε μια διετία

Επιστροφή κεφαλαίου, ύψους 27,4 εκατ. ευρώ, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 55 σε 47 ευρώ, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της Intrum Hellas, η οποία συνήλθε την περασμένη Δευτέρα 27 Μαΐου, ανεβάζοντας, έτσι, τη συνολική επιβράβευση μετόχων, κατά τη φετινή χρονιά, σε 110,8 εκατ. ευρώ.

Η Intrum Hellas έκλεισε το 2023 με κύκλο εργασιών 223,45 εκατ. ευρώ, μειωμένο σε σχέση με το 2022 (232 εκατ. ευρώ). Χάρη, όμως, στη μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 5,5% συντήρησε την κερδοφορία της σε αντίστοιχα επίπεδα με αυτά του 2022. Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 149 εκατ. ευρώ (159 εκατ. ευρώ το 2022) και τα κέρδη προ φόρων σε 112,5 εκατ. ευρώ, έναντι 110,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, που αποτελούν ιστορικά υψηλή επίδοση.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 85,8 εκατ. ευρώ (84,47 εκατ. ευρώ το 2022) και η εισήγηση του Δ.Σ ήταν να διανεμηθούν στους μετόχους σχεδόν όλα (προτεινόμενο μέρισμα χρήσης 2023 83,4 εκατ. ευρώ). Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν, πέρσι, σε 124,8 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς η Intrum Hellas απέδωσε στους μετόχους της (80% Intrum - 20% Πειραιώς) 234,6 εκατ. ευρώ (επιστροφή κεφαλαίου 154,6 εκατ. ευρώ και μέρισμα 80 εκατ. ευρώ). Συνυπολογιζόμενων και των φετινών ανταμοιβών (110,8 εκατ. ευρώ) απέδωσε σε μια διετία 345,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 80% (276,3 εκατ. ευρώ) κατευθύνθηκαν στη σουηδική Intrum, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία καθώς βρίσκεται σε συζητήσεις με τους πιστωτές της για αναδιάρθρωση χρέους και κεφαλαιακής δομής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v