Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Fieratex: Πιθανή παράταση της διαθεσιμότητας των εργαζομένων

Το μέτρο της διαθεσιμότητας εκκινεί 5/6/2024 μέχρι 30/6/2024, με πιθανότητα να παραταθεί και τους λοιπούς καλοκαιρινούς μήνες, ανάλογα με τις συνθήκες και την πορεία της αγοράς.

Fieratex: Πιθανή παράταση της διαθεσιμότητας των εργαζομένων

Κατόπιν του από 04/06/2024 σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΑΕ ΒΑΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ (ΦΙΕΡΑΤΕΞ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό (σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3556/2007) τα ακόλουθα:

Μόλις στις 4.6.2024 ολοκληρώθηκε η εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης της εταιρίας με το προσωπικό της, όπως εκπροσωπείται από το συλλογικό όργανό της (σωματείο εργαζομένων).

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης κατέστη αντιληπτό σε όλους ότι: α) υπάρχει σημαντική απομείωση του κύκλου εργασιών της εταιρίας λόγω της οικονομικής κατάστασης που βιώνει η Δυτική Ευρώπη (χώρες τελικού προορισμού των προϊόντων μας) και β) τους καλοκαιρινούς μήνες είθισται να παρατηρείται σημαντική μείωση παραγγελιών, καθώς ακολουθεί περίοδος δειγματισμού προϊόντων. Τα ανωτέρω δεν μπορούν να αποτελούν «έκπληξη» κανενός «παράγοντα της αγοράς», εάν πράγματι έχει γνώση της ζώσας πραγματικότητας και των ειδικότερων συνθηκών δραστηριοποίησης του κλάδου μας.

Για τους ανωτέρω λόγους, η εταιρία έπραξε ό,τι επιτάσσει η σύνεση και η κοινή λογική ενεργοποιώντας διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα το μέτρο της διαθεσιμότητας να εκκινεί από αύριο 5/6/2024 μέχρι 30/6/2024, δηλαδή θα έχει εφαρμογή αρχικά μόλις για 25 ημέρες με πιθανότητα να παραταθεί και τους λοιπούς καλοκαιρινούς μήνες, ανάλογα με τις συνθήκες και την πορεία της αγοράς.

Στην παρούσα χρονική στιγμή δεν είναι εφικτή η εκτίμηση της ενδεχόμενης επίπτωσης επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε ακόμη, το πώς θα εξελιχθεί μεσοπρόθεσμα η σημερινή κατάσταση της αγοράς καθώς και η πορεία των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου κατευθύνεται ο κύριος όγκος των πωλήσεων της εταιρίας.

Περαιτέρω, γνωστοποιούμε ότι οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023 θα δημοσιευτούν το αμέσως προσεχές διάστημα, αφού πρώτα ανακοινωθεί η ημερομηνία δημοσίευσης.

Τέλος, κατά την εκτίμησή μας, κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει για το επενδυτικό κοινό, καθώς με την υπ. αριθ. 1966/30.4.2024 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ήδη έχει τεθεί η μετοχή μας σε αναστολή διαπραγμάτευσης. Σημειωτέον ότι η εταιρία μας πάντοτε λειτουργεί με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία του επενδυτικού κοινού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v