Ταχύτητες και τιμές σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία σκανάρει η ΕΕΤΤ

Με δύο συμβάσεις η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών – Ταχυδρομείων βάζει στο επίκεντρο την καταγραφή των ταχυτήτων σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία στην χώρα μας και τις διαφοροποιήσεις με άλλες χώρες της ΕΕ. Οι ανάδοχοι.

Ταχύτητες και τιμές σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία σκανάρει η ΕΕΤΤ

Οι ταχύτητες σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία έχουν μπει στο στόχαστρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών – Ταχυδρομείων καθώς η χώρας χάνει συνεχώς θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, κάτι που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα και την ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή προχώρησε στην ανάθεση δύο συμβάσεων.

Η πρώτη σύμβαση έγινε με την «T3i Group LLC dba Tarifica» και αφορά στην «Ανάθεση υπηρεσιών εξειδικευμένου Συμβούλου για α) την πρόσβαση σε διεθνή βάση δεδομένων των προσφερόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και των τιμών αυτών και β) τη συγκριτική αξιολόγηση της Ελληνικής Αγοράς Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, βάσει σύνθετου δείκτη που συνδυάζει δεδομένα ποιότητας υπηρεσιών και κόστους ανάπτυξης δικτύου».

Η δεύτερη ανάθεση έγινε στην Εταιρεία “Ookla” και αφορά την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης μετρήσεων ταχύτητας και άλλων μετρικών απόδοσης δικτύων πρόσβασης στο διαδίκτυο των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας.

Στις δύο αποφάσεις τονίζεται ότι «η ΕΕΤΤ ως Εθνική Ρυθμιστική Αρχή των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών οφείλει να ασκεί τα ρυθμιστικά, εποπτικά και ελεγκτικά της καθήκοντα έχοντας υπόψη της το σύνολο των παραγόντων και στοιχείων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση των παρεχόμενων στους χρήστες υπηρεσιών, σταθερών και κινητών επικοινωνιών».

Μάλιστα αναφέρεται ότι «κατά συνέπεια, καθίσταται αναγκαία για την αποτελεσματική αφενός προστασία των χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα και αφετέρου άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ κατά την κείμενη νομοθεσία η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, από ανεξάρτητο σύμβουλο διεθνούς φήμης και εγνωσμένου κύρους σε θέματα αποτίμησης του επιπέδου των παρεχόμενων στους χρήστες υπηρεσιών, σταθερών και κινητών επικοινωνιών για τη συγκριτική αξιολόγηση δεικτών μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ, με σκοπό την παρακολούθηση της θέσης της χώρας, την υιοθέτηση καλών πρακτικών και τη σύγκλιση με τους προτεινόμενους στόχους της ΕΕ».

Η σύμβαση με την «T3i Group LLC dba Tarifica»

Η σύμβαση της «T3i Group LLC dba Tarifica» με την «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT)» αφορά στην παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου Συμβούλου της ΕΕΤΤ για:

α) την πρόσβαση σε διεθνή βάση δεδομένων των προσφερόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και των τιμών, και

β) τη συγκριτική αξιολόγηση της Ελληνικής Αγοράς Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, βάσει σύνθετου δείκτη που συνδυάζει δεδομένα ποιότητας υπηρεσιών και κόστους ανάπτυξης δικτύου.»

Η σύμβαση με την “Ookla”

Η σύμβαση με την εταιρεία αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Πρόσβαση στην υπηρεσία Speedtest Intelligence της εταιρείας για διάρκεια δώδεκα (12) μηνών μέσω συνδρομής, η οποία αφορά σε πρόσβαση στα αποτελέσματα μετρήσεων με το εργαλείο Speedtest, τις οποίες έχουν εκκινήσει οι καταναλωτές ευρυζωνικής κινητής τηλεφωνίας για όλους τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα (Speedtest Intelligence Performance Dashboard).
  • Η πρόσβαση αφορά σε 5 χρήστες της υπηρεσίας πρόσβασης τους οποίους θα ορίσει η ΕΕΤΤ
  • Η πρόσβαση αφορά στο portal και όχι την εξαγωγή των αρχικών δεδομένων (μετρήσεων).
  • Η πρόσβαση δεν περιλαμβάνει την ιστορικότητα των δεδομένων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v